Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Međunarodno poslovanje

Predavač:  prof.dr.sc. Marina Dabić, izv. prof. dr. sc. Zoran Wittine, izv. prof. dr. sc. Ivana Kovač

Opis kolegija:  Determinante međunarodnog poslovanja, Političko, pravno i kulturološko okruženje međunarodnog poslovanja, Međunarodno poslovanje u pojedinim integracijama i skupinama zemalja, Komponente i razvoj strategija međunarodnog poslovanja, Strategije i načini izlaska na 2 inozemno tržište, Diferencijacije nastupa i prilagođavanje tržištima, Pregovaranje i diplomacija u međunarodnom poslovanju, Kolaborativni sporazumi (ugovori), Inozemne direktne investicije.