Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Marketinško upravljanje

Predavač:  prof.dr.sc. Tihomir Vranešević, izv. prof. dr.sc. Miroslav Mandić

Opis kolegija:  Teorijski i praktični modeli upravljanja funkcijom marketinga u poduzeću. Slobodno tržište i koncepcija marketinga. Sustav marketinškog upravljanja. Okruženje marketinga. Društvena odgovornost marketinga. Odgovornost prem društvenoj zajednici. Marketing opće dobrobiti (Cause-Related marketing). Odgovornost prema prirodi. Zeleni marketing. Područja marketinške etike. Etički kodeks. Ponašanje potrošača. Segmentacija tržišta i izbor novih proizvoda. Utvrđivanje cijena. Upravljanje promotivnim aktivnostima. Izbor i upravljanje distribucijskim kanalima. Primjena marketinga u posebnim područjima.