Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Korporativno upravljanje

 Predavač:  prof.dr.sc. Darko Tipurić

Opis kolegija:  Pojam i određenje korporativnog upravljanja; teorijski pristupi korporativnom upravljanju. Korporativa etika i društvena odgovornost. Mehanizmi korporativnog upravljanja: utjecaj velikih dioničara na korporativnu kontrolu; nadzorni odbori; menadžerske kompenzacije; tržište za korporativnom kontrolom. Otvoreni i zatvoreni sustavi korporativnog upravljanja: njemački sustav korporativnog upravljanja; angloamerički sustav korporativnog upravljanja; korporativno upravljanje u tranzicijskim zemljama; konvergencija sustava korporativnog upravljanja i najbolje prakse.