Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Marketing neprofitnih organizacija". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditelj studija:

Prof. dr. sc. Jurica Pavičić

Tajnik studija:
Doc. dr. sc. Morana Fudurić

Predavači:
Prof. dr. sc. Nikša Alfirević
Prof. dr. sc. Vinko Barić
Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
Prof. dr. sc. Hana Horak
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Prof. dr. sc. Marcel Meler
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić
Izv. prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić
Prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin
Prof. dr. sc. Vesna Vašiček
Doc. dr. sc. Goran Vlašić
Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević
Prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič