Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Logistika u vanjskoj trgovini

Predavač: prof.dr.sc. Sanda Renko

Opis kolegija: Obilježja suvremenih tržišta i potrošača. Logistika kao čimbenik konkurentske prednosti. Značenje logistike za opskrbni lanac. Povećanje dodane vrijednosti za kupce. Specifične skupine proizvoda i optimalna logistička rješenja. Usluge kao čimbenik konkurentnosti, opseg i logistika usluga i njihov utjecaj na troškove. Podloge za odlučivanje u logistici u vanjskoj trgovini. Procesiranje narudžbe. Strategija i odabir prijevoza. Upravljanje zalihama, manipulacija i skladištenje proizvoda. Odabir lokacije skladišta i mogući rizici. Kontrola logističkih učinaka i mogućnosti unapređenja.