Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Europsko poslovno pravo

Predavač: prof.dr.sc. Hana Horak

Opis kolegija: Izvori vrste i zajednička obilježja europskog poslovnog prava. Pravne tehnike Common Law-a i europskog prava. Harmonizacija prava EU. Komparativno ugovorno pravo. Pravo konkurencije. Restriktivne klauzule. Nepoštene ugovorne odredbe. Odgovornost za štetu. Trgovački ugovori europskog prava. Pravila podrijetla proizvoda. Obilježavanje proizvoda. Pravila javnih nabava. Zabranjeni i ograničeni uvozi. Ograničenja pristupa tržištu. Standardi. Certifikati. Akreditacije. Osnivanje trgovačkog društva u EU.