Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Međunarodno poslovanje poduzeća". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditelj studija:

Prof. dr. sc. Božo Matić


Tajnik studija:

Predavači:


Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić
Prof. dr. sc. Hana Horak
Prof. dr. sc. Vinko Kandžija
Prof. dr. sc. Nikola Knego
Prof. dr. sc. Marko Kolaković
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Prof. dr. sc. Vlado Leko
Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
Prof. dr. sc. Božo Matić
Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach
Prof. dr. sc. Darko Tipurić
Prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin
Prof. dr. sc. Katarina Žager