Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Računalne mreže u poslovnim sustavima

 Predavač: prof.dr.sc. Ivan Strugar

Opis kolegija: Uloga računalnih mreža u poslovnim sustavima. Distribuirani sustavi.Tipologija mrežnih odnosa. Osi referentni model.Komunikacijski protokoli.Mrežne arhitekture.Tehnike prijenosa podataka. Mrežni hardver. Rasprostranjene mreže (wan). Sigurnosna pitanja.