Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Strategija poduzeća

Predavač:  prof.dr.sc. Marina Dabić

Opis kolegija: Strategija poduzeća i strateški menadžment. Proces strateškog menadžmenta i razine strategije. Strukturalistički i resursni pristup strategiji. Konkurentska prednost. Strateški savezi.