Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Financijski sustavi

Predavač:  prof.dr.sc. Alen Stojanović

Opis kolegija: Pojam financijskog sustava. Financijske institucije. Poslovno bankarstvo i bankovni poslovi. Nebankovne institucije. Financijska tržišta. Suvremene pojave u financijama, globalno i u Hrvatskoj.