Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Strategija elektroničkog poslovanja

Predavači:  doc.dr.sc. Božidar Jaković

Opis kolegija: Informacijska ekonomija. Razvitak Interneta. Koncept elektroničkog poslovanja. Dosadašnja praktična iskustva s primjenom e-poslovanja. Modeli elektroničkog poslovanja. Upravljanje tranzicijom s tradicionalnog na e-poslovanje. Čimbenici od utjecaja na strategiju e-poslovanja. Strategija postupnog osvajanja tržišne pozicije u e-poslovanju, strateški aspekti sigurnosti e-poslovanja.

Google Classroom: dlwm7f