Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kreativne strategije

Predavač: doc.dr.sc. Goran Vlašić,  prof. dr. sc. Damir Ciglar

Opis kolegija: Analiza faza u planu kreativnog oglašavanja. Analiza standarda u stvaranju kreativne oglašavačke poruke i cjelovitog oglasa. Kreativni umjetnički pravac kao umjetnost vizualnog izražavanja i njena primjena u elektroničkim, interaktivnim i tiskanim medijima. Kreativna produkcija se odnosi na proizvodnju oglasa usklađenog sa svakim specifičnim medijem. Analiza koncepta lanca “sredstva-cilj” i njegova uloga u kreativnoj strategiji integrirane marketinške komunikacije.