Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Interaktivna marketinška komunikacija

Predavač: doc.dr.sc. Goran Vlašić

Opis kolegija: Interakcija u komunikaciji i mediji koju omogućavaju interakciju. Tradicionalni i suvremeni mediji interaktivne komunikacije. Mjesto interaktivne marketinške komunikacije u marketinškoj komunikaciji, marketingu i organizaciji kao cjelini. Interaktivnost u oglašavanju, odnosima s javnostima, unapređenju prodaje i distribuciji. Management interaktivne marketinške komunikacije. SOSTAC i interaktivno marketinško komuniciranje. IMC i interaktivno marketinško komuniciranje. Internet i interaktivno marketinško komuniciranje. Priprema i instrukcije za pristupni rad i seminarski rad.