Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Makroekonomija Europske unije

 Predavač: izv.prof.dr.sc. Tomislav Globan

Opis kolegija: Kolegij uvodi osnovne makroekonomske teorije Europske integracije koje produbljuju ekonomska znanja o funkcioniranju tržišta Europske Unije. Kolegij proučava karakteristike prošle i sadašnje ekonomske integracije kao i mogućnosti za buduća proširenja Europske unije. Cilj je kolegija pružiti studentima uvid u vodeće ekonomske politike i implikaciju na gospodarstvo, kao i poslovanje u uvjetima globalizacije. Izučavaju se makroekonomske politike zemalja članica EU. Teškoće u prilagodbi zemalja–kandidata za ulazak u EU mehanizmima i instrumentima EU. Izučavaju se makroekonomske politike zemalja članica EU. Teškoće u prilagodbi zemalja–kandidata za ulazak u EU mehanizmima i instrumentima EU.