Izv. prof. dr. sc. Dario Dunković

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Dario Dunković
Ime i prezime
Dario Dunković
Kabinet
B 406
Konzultacije
  • Pon. (25.9): 10:00 - 12:00
  • Pon (25.9.): 16:00 - 19:00
  • Uto (26.9.): 16:00 - 18:00
Biografija

Dario Dunković izvanredni je profesor na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje. Zaposlen je na Fakultetu od 2014. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 1999. na smjeru Financijski menadžment kao prvi u generaciji studenata. Dobitnik je Rektorove nagrade. Magistrirao je 2002. godine. Doktorirao je 2008. godine s disertacijom iz područja trgovine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.
U privatnom sektoru radio je 15 godina, od 2000. do 2014. godine. Radio je kao pripravnik i stručni suradnik u IPK Osijek d.d. (2000-2004.), zatim u Drvnoj industriji GELI u Đakovu kao financijski direktor međunarodne nizozemske korporacije (2004-2010.), zatim je u PP Orahovici (MSAN Grupa) bio savjetnik uprave (2011.). Na Ekonomski fakultet u Zagrebu došao je s pozicije direktora financija i administracije (2011-2014.) u Same-Deutz-Fahr Žetelice (SDF Group Italia). Stekao je naslovno zvanje profesora visoke škole i bio nositelj kolegija na RRiF visokoj školi za financijski menadžment iz Zagreba (2008-2014.) te vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (2009-2012.).
Razvijao je svoje nastavne kompetencije na Wirtschaftsuniversität Wien (2014.), University of Florida (2016.) i University West u Trollhättanu u Švedskoj (2019.). Objavio je tri sveučilišna udžbenika, dvije znanstvene knjige, preko 100 znanstvenih, stručnih i ostalih radova, mentorirao je preko 110 diplomskih radova. Član je uredništva znanstvenog časopisa Poslovna izvrsnost i stručnog časopisa Suvremena trgovina. Nositelj je kolegija na sveučilišnom i stručnim studijima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu među kojima i Trade Management na Master studiju na engleskom jeziku.