Impressum

Glavna urednica:
Izv. prof. dr. sc. Mirjana Hladika

Tehnički urednik:
Robert Pavičić

Web urednici i web administratori koji su odgovorni za održavanje Web mjesta www.efzg.hr Ekonomskog fakulteta Zagreb nastoje osigurati da su informacije na stranicama Web mjesta točne i pouzdane.

  • Fakultet ne pruža garanciju niti obećanje, izričito ili implicitno, u vezi sa sadržajem i točnošću dokumenata koji su spremljeni na ovom web mjestu i s njega se mogu koristiti. Korisnici koji žele konačnu potvrdu o točnosti informacije ili dokumenta moraju se obratiti tijelu ili izvoru istih odnosno centru aktivnosti uz kojega je dokument vezan. 
  • Netočni podaci i dokumenti koji sadrže takve podatke bit će ispravljeni čim Web urednici dobiju informaciju o netočnosti i provjere izvor podataka.  
  • Obavijesti o  predmetima, tečajevima i predavanjima i ostalim oblicima nastave ne impliciraju obvezu Fakulteta da ih izvodi u tekućoj godini  ili na način kako je u obavijesti opisano.
  • Ekonomski fakultet Zagreb zadržava pravo da promijeni informacije na ovom Web mjestu u odnosu  na postupke, upisnine, takse, i ostala pravila te da prestane izvoditi ili promijeni izvođenje nastave iz raznih predmeta i ostalih oblika nastave u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. 
  • Ekonomski fakultet Zagreb ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja je nanijeta korisniku zbog toga što se isti direktno ili indirektno u svojim postupcima oslanjao  na bilo koji dio informacija koji se nalaze na ovom web mjestu.
  • Ekonomski fakultet Zagreb nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg drugog web mjesta na koji se pozivaju stranice ovog web mjesta. 

Copyright:

  • Sve informacije na stranicama web mjesta EFZG su pod zaštitom Copyright (c) Ekonomski fakultet Zagreb 2003. Sva su prava pridržana osim ako nije drugačije izričito navedeno. 
  • Niti jedan dio informacija s ovog web mjesta ne smije se koristiti u komercijalne svrhe, osim uz prethodnu pismenu dozvolu EFZG.