AZVO

Povezana slika
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) nacionalna je agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti osnovana po uzoru na prakse zemalja Europske unije. AZVO je punopravna članica krovne Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA) te je uvrštena u Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Quality Assurance Register for Higher Education - EQAR) od 2011. godine.

AZVO ima dvije osnovne uloge u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj: 1) davanje preporuke za izdavanje dopusnice visokoobrazovnim institucijama za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja te davanje preporuke za izdavanje dopusnice za izvođenje pojedinih sveučilišnih odnosno stručnih studijskih programa i 2) unaprjeđenje kvalitete znanosti i visokog obrazovanja koja se formalno provodi kroz akreditacijske postupke. Zakonsku osnovu za rad AZVO-a predstavljaju Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta.

Rad AZVO-a usmjeren je prema usklađivanju znanstveno-nastavnih aktivnosti u nacionalnim okvirima te usklađivanju hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja s europskim. Poseban naglasak daje se kvaliteti izvedbe studijskih programa te povećanju prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskih visokoobrazovnih diploma, a sve s ciljem povećanja mobilnosti studenata i nastavnika u međunarodnom sustavu obrazovanja i tržišta rada. Vrednovanje i ocjenu kvalitete provodi neovisni tim međunarodnih stručnjaka iz područja kojem određeni studijski program pripada.

Više o organizaciji AZVO >>
Ekonomski fakultet - Zagreb nositelj je svih potrebnih nacionalnih akreditacija odnosno dopusnica koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem pozitivnih preporuka koje izdaje AZVO.