Ljetni semestar ak. god. 2022./2023.

Akademska godina 2022./2023.
LJETNI SEMESTAR

NAPOMENE: 
U prva dva tjedna nastave moguće su manje izmjene satnice. 
** Zadnja izmjena satnice: 3.3.2023.


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA 

* grupe izvanrednih studenata nalaze se na kraju dokumenta te sadrže oznaku "IZV"


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ EKONOMIJA

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA (npr. redovni student 1. godine preddiplomskog stručnog studija koji se preziva Modrić pripada grupi Stručni 1_2 REDOVNI L-Ž; redovni student 2. godine preddiplomskog stručnog studija na smjeru Računovodstvo i financije koji se preziva Oršić pripada grupi Stručni 2_6 RIF_red NOZ-ŽVU + izv A-Ž)
Načini prijevoza do kampusa Borongaj

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

EKONOMIKA ENERGIJE I OKOLIŠA


ELEKTRONIČKO POSLOVANJE U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU
MENADŽMENT I MARKETING MALOPRODAJE
DIGITALNI MARKETING

Academic Year 2022/2023
SUMMER SEMESTER

*** NOTE: Minor changes in the timetable are possible in the first two weeks of classes.

BACHELOR DEGREE IN BUSINESS (BDIB) 

BACHELOR DEGREE IN ECONOMICS (BDIE) 


MASTER DEGREE IN BUSINESS (MDIB) 

MASTER DEGREE IN ECONOMICS (MDIE)