Izv. prof. dr. sc. Šime Smolić

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Šime Smolić
Ime i prezime
Šime Smolić
Kabinet
203
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 12:00 - 13:30
Biografija
Europass CV (HR)​Europass CV (ENGL)

Osobni podaci
Ime i prezime: Šime Smolić
Titula: docent
Godina i ustanova stjecanja doktorata: 2012.,  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Trg J.F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 238-3161
Mobitel - NA
E-adresa: ssmolic@efzg.hr
Osobna mrežna stranica: www.efzg.hr/ssmolic
Datum i mjesto rođenja: 1983., Zadar

Radno iskustvo 
Datumi (od - do): 2006.- danas
Ustanova zaposlenja: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Naziv radnog mjesta: docent (2016. - danas)
2013.-2016. znanstveni suradnik
2012.-2013. znanstveni novak, viši asistent
2006.-2012. znanstveni novak, asistent

Područje rada
a) Istraživanje ekonomskih implikacija demografskih promjena primarno na zdravstveni sektor/zdravstvenu ekonomiju; analize na temelju različitih baza mikropodataka (SHARE, ESS, EVS, EU-SILC);
b) Ekonomika zdravstva: mikroekonomska i makroekonomska naliza; determinante zdravstvene potrošnje - mikro i makro aspekti;
c) Makroekonomija i makroekonomska analiza hrvatske ekonomije;
d) Stvaranje longitudinalnih baza mikropodataka u Hrvatskoj - projekt SHARE (The Survey of Health Ageing and Retirement in Europe)
 
Datumi (od - do): 2005.- 2006.
Ustanova zaposlenja:  VIPnet d.o.o.
Naziv radnog mjesta:  odjel marketinga
Područje rada: razvoj mobilnih sadržaja i usluga

Školovanje/Edukacija  
Datum: 2008.-2012.
Mjesto: Zagreb
Ustanova: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje/Akademski naziv: doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija
   
Datum: 2006.-2008.
Mjesto: Zagreb
Ustanova: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje/Akademski naziv: magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija
 
Datum: 2001.-2006.
Mjesto: Zagreb
Ustanova: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje/Akademski naziv: diplomirani ekonomist (smjer: Makroekonomija)

Usavršavanje  
Godina: 2016.
Mjesto/Ustanova: Firenza (Italija), Univeristy of Florence
Područje: Event History Analysis in Stata
   
Godina: 2014.
Mjesto: Munchen (Njemačka); Tel Aviv (Izrael); Munchen (Njemačka); Krakow (Poljska); Munchen (Njemačka)
Ustanova/e: Max Planck Institute for Social Law and Social Policy - Munich Center for the Economics of Aging (MEA);
Israel Gerontological Data Center - Hebrew University of Jerusalem, Tel Aviv University;
CENEA (Centre for Economic Analysis) Krakow, Poland
Područje: SHARE projektni sastanci i edukacije: SHARE W6: TTT1 (train-the trainer), Post-Pilot Meeting, TTT2, , Post-Pretest Meeting, TTT3
   
Godina: 2013.
Mjesto: Prag (Češka)
Ustanova: CERGE-EI 
Područje: SHARE operators meeting
   
Godina: 2011.
Mjesto: Ljubljana, Slovenija
Ustanova: University of Ljubljana, Fakultet za družbene vede
Područje: 6th ECPR Summer School in Methods and Techniques, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences (July 30th - August 13th), course: Multivariate statistical analysis and comparative cross-national surveys data 
 
Godina: 2010.
Mjesto: Colchester, UK
Ustanova: University of Essex
Područje: 43rd Summer School in Social Science Data Analysis, course: Introduction to Stata; Time series regression analysis
 
Godina: 2007.
Mjesto: Zagreb
Ustanova: Filozofski fakultet & Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Područje: Edukacija za asistente iz područja Psihologije, visokoškolske didaktike, retorike, informatike i hrvatskog jezika

Jezici  
Materinski jezik: Hrvatski
Jezik: Engleski
Govori: vrlo dobro
Piše: vrlo dobro
Čita: odlično

Drugi strani jezici
Jezik: Talijanski
Govori: vrlo dobro
Piše: odlično
Čita: odlično

Znanstveni i drugi projekti
1) 2017.: Demografski atlas hrvatskoga liječništva 2017.
2) 2015.-2018: 'Achieving world-class standards in all SHARE countries'. H2020-EU.1.4.1.1. - Developing new world-class research infrastructures.  Koordinaotor: Njemačka. Partner/voditelj 7. vala SHARE studije (Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi) u Republici Hrvatskoj.
3) 2014.-2015.: Voditelj međunarodnog znanstvenog projekta 'SHARE wave 6 in Croatia' - Istraživanje o zdravlju starenju i umirovljenju u Europi (SHARE 6. val). Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u sklopu programa EaSI, br. ugovora VP/2015/0193. Koordinator: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske. Korisnik: EFZG, SHARE-ERIC.
4) 2015.-2018.: Suradnik na projektu HRZZ br. 7031 "Sustainability of Croatian Economic Policy and Development" (voditelj izv.prof.dr.sc. Jurica Šimurina)
5) 2014.-2015.: Projekt: Dubinska analiza rashoda Proračuna Republike Hrvatske. Predsjednik povjerenstva za analizu rashoda sustava zdravstva (prosinac 2014. - veljača 2015.)
6) 2012.-2014.: Koordinator projekta 'SHARE (Survey of Health Ageing and Retirement in Europe)' u Republici Hrvatskoj
7) 2007.-2013.: Istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu MZOŠ: „ANALIZA UČINKOVITOSTI GOSPODARSKOG RASTA“
8) 2012.: Suradnik u izradi "Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020."
9) 2012.: Istraživač na razvojnom projektu Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu: „EKONOMIKA STARENJA U HRVATSKOJ - LONGITUDINALNO ISTRAŽIVANJE“, voditelj Prof.dr.sc. Anđelko Akrap (Brošura s prvim rezultatima: HRV | ENGL).

Nastavna djelatnost
1) Makroekonomija (preddiplomski studij), ak.god. 2006./07.; 2007./08.; 2010./11.; 2011./12.;2012./13;  2013./14 
2) Gospodarstvo Hrvatske (preddiplomski studij), ak.god. 2006./2007.; 2007./2008.; 2008./2009., 2009./2010.
3) Ekonomika zdravstva (preddiplomski studij), od ak.god. 2006./2007. do danas
4) Ekonomika obrazovanja (preddiplomski studij), od ak.god. 2009./2010. do danas
5) Croatian Economy (preddiplomski studij na engleskom jeziku, BDiB), od ak. god. 2007./2008. do danas
6) Health Economics (preddiplomski studij na engleskom jeziku, BDiB), d ak. god. 2012./2013. do danas

Nagrade i priznanja
2015. i 2014. Nagrada za najbolje ocijenjenog predavača od strane studenata na BDiB studiju na engleskome jeziku, ak. god. 2013/14 i 2014/15
2011. Nagrada  „Mijo Mirković“ Ekonomskog fakulteta - Zagreb za znanstveni rad monografskog sadržaja
2002.-2006. Stipendija Ministarstva znanosti obrazovanja i športa
Poznavanje rada na računalu
Vrlo dobre IT vještine, poznavanje rada u statističkim programskim paketima Stata, E-Views
Ostale vještine i kompetencije

Recenzent za časopise
The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy
Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies
Public Sector Economics
Economic Research - Ekonomska Istraživanja
Društvena istraživanja
Ekonomski pregled
ZIREB
Revija za socijalnu politiku
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu


Predstavnik SHARE projekta  - Hrvatska u SHARE-ERIC (https://www.share-project.org/contact-organisation/share-eric.html)

Odgovornost, vrlo dobe komunikacijske vještine i spremnost na timski rad