Prof. dr. sc. Ivan Strugar

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Ivan Strugar
Ime i prezime
Ivan Strugar
Kabinet
A500
Telefon
Konzultacije
 • Sve konzultacije se održavaju isključivo po dogovoru putem e-maila
Biografija
Ime i prezime: Ivan Strugar
Sadašnje zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Akademski stupanj: doktor znanosti
Katedra: Informatika
Matični broj istraživača: 171803
Korisnički ID: 635ec51c-3609-446c-9566-77fc69e9fe73
Mrežna stranica: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/informatika-29779/clanovi-29896/prof-dr-sc-ivan-strugar-30073/30073
Zaposlenje: Ekonomski fakultet - Zagreb
Adresa: Trg J.F. Kennedya 6, 10000 Zagreb, Croatia
Telefon: (00385-1) 2383-283
Fax: (00385-1) 2335-663
E-mail: istrugar@efzg.hr
ORCID broj: 0000-0003-4626-2893
Europass životopis (HR): CV
Europass životopis (EN): CV

Područja interesa
 • Informacijska tehnologija u poslovanju
 • Uredski informacijski sustavi
 • Suradnički sustavi
 • Elektroničko poslovanje
 • Informacijska tehnologija u poslovnom prognoziranju i kontrolingu
Obrazovanje
 • Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, doktorat ekonomskih znanosti (1997); Tema 'Komparativna analiza poslovnih baza podataka i njihov utjecaj na poslovno odlučivanje' mentor Prof.dr.Velimir Srića
 • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin magistar ekonomije (1991); Tema: 'Informacijski sustavi za industriju' , mentor Prof.dr.Željko Panian
 • Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, diplomirani ekonomist smjer Informacijski sustavi u udruženom radu (1983) Mentor Prof.dr.Velimir Srića
 • Gimnazija Matija Antun Reljković Vinkovci
Izbor u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja
 • Redovit profesor trajno zvanje (17.10.2017) polje Informacijskih znanosti, grana Informacijski sustavi i informatologija
 • Redoviti profesor (18.09.2012) polje Informacijskih znanosti, grana Informacijski sustavi i informatologija
 • Izvanredni profesor (30.5.2007) polje Informacijskih znanosti, grana Informacijski sustavi i informatologija
 • Docent (2001) polje Informacijskih znanosti, grana Informacijski sustavi i informatologija
 • Viši asistent na Katedri za informatiku (1998)
 • Asistent 1992
 • Asistent pripravnik 1988
Zaposlenje
 • Katedra za informatiku, Ekonomski fakultet – Zagreb, Sveucilište u Zagreb (1988-do danas)
Prethodna zaposlenja
 • Toz- Tvornica olovaka uredskog pribora Zagreb (1985-1988)
 • Ekonomsko tehnički centar (1984-1985), Zagreb
Mentorstva doktorskih studenata i poslijedoktoranada
 • Mentor na 8 poslijediplomskih radova na poslijediplomskim znanstvenim i specijalističkim poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta – Zagreb, te 1 magistarskom radu na poslijediplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i jednom magistarskom radu na poslijediplomskom studiju Fakulteta za komecialne in poslovne vede u Celju. Mentor više desetaka diplomskih i završnih radova na predbolonjskim dodiplomskim studijima Ekonomija, Poslovna ekonomija, kao i više desetaka diplomskih i završnih radova na bolonjskom diplomskom studiju Menadžerska informatika, kao i više desetaka diplomskih i završnih radova na stručnom studiju Ekonomski fakultet  - Zagreb.
Projekti
 • istraživač na znanstvenom projektu MZOS-a 'Inteligentni sustavi kontrolinga, financija i računovodstva digitalnog poduzeća (projekt broj 067-1521781-2485) i (2012-2014) istraživač na međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu Intelligent Systems & Innovations in Tourism (ISIT) (2012-2014) Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, hrvatsko-crnogorski bilateralni program suradnje u području znanosti i tehnologije), i na projektu DINOCCA projekta (Determinants of Innovation Intensity: Cross Country Analysis), financiran kao od strane FP7-a projekta 'Data without boundaries' (2012-2014), za FP7-ICT-SME projekt 'Methodology and supporting toolset advancing embedded systems quality' (2010-2014)..
Nastava
 • Izradio je nastavne programe, nositelj je i izvodi (izvodio je) nastavu iz više kolegija poslijediplomskog, diplomskog, preddiplomskog, diplomskog stručnog i stručnog studija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: Upravljanje poslovnim dokumentima, Informatics, Information technologies, Informatika, Uredski informacijski sustavi, Upravljanje poslovnim dokumentima, Automatizacija ureda, Baze podataka, Organizacija podataka, Programiranje i programski jezici, Poslovni informacijski sustavi, Primjena računala u poslovnoj praksi, Simulacijsko modeliranje, Informatički management, Projektiranje informacijskih sustava. Hrvatski studiji – Informatički praktikum, Tehničko veleučilište u Zagrebu Uvod u elektroničko poslovanje, Napredno elektroničko poslovanje, Porezni studij Informatika, Obrazovni centar Zagrebačke banke: Informacijski sustavi za menadžere
 • Poslijediplomski studiji Informacijski sustavi u bankarstvu, Suradnički sustavi, Web dizajn i metrika,  
 • Fakulteta za komercialne in poslovne vede  Celje – Gostujući profesor kolegiji na poslijediplomskom studiju Podatkovne zbirke II, Upravljanje s podatki in procesi, Sodelovalni sistemi in spletni dizajn, Informacijsko komunikacijska tehnologija.
 • Ekonomski fakultet u Sarajevu -  gostujući predavač na specijalističkom magistarskom studiju Strateški informatički menadžment - kolegij Suradnički sustavi.
 • Zajednički studij
Međunarodna suradnja
 • University of Kentucky, USA (1996)
 • Gostujući profesor na Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje, Slovenija
 • Gostujući profesor - Ekonomski fakultet sveučilišta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Nagrade
Best Paper Award, na 4th European Conferece on Accounting Information Systems, Athens, 2001.

Obaveze u organizaciji
Ivan Strugar je pročelnik je katedre za Informatiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i  angažiran u radu više tijela fakulteta: član je delegatskog Znanstvenog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u trećem mandatu,  predsjednik je odbora za Unaprijeđenje i kvalitetu nastave, član je odbora za Diplomski studij, član je odbora za informatizaciju fakulteta, bio je predsjednik je Odbora za diplomske studije Informatički menadžment, član i predsjednik Odbora za klasifikacijske ispite, bio je član odbora za informatizaciju fakulteta i koordinator razvoja poslovnih aplikacija Ekonomskog fakulteta.

Članstva
Hrvatsko društvo za simulacijsko modeliranje i Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja, Hrvatsko društvo ekonomista