Izv. prof. dr. sc. Martina Dragija Kostić

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Martina Dragija Kostić
Ime i prezime
Martina Dragija Kostić
Kabinet
B208
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • utorak: 10:00 - 12:00
  • U tjednu od 17.6.do 21.6.2024. zbog službene spriječenosti se neće održati konzultacije u kabinetu već samo preko Meeta . Molim studente da se jave na mail! Hvala za razumijevanje!
Biografija
Ime i prezime: Martina Dragija
Sadašnje zvanje: Izvanredna profesorica
Katedra: Katedra za računovodstvo
Fakultet: Ekonomski fakultet - Zagreb
Adresa: Trg J.F.Kennedy-a 6, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: (00385-1) 238-3156
Fax: (00385-1) 233-5633
Web: www.racunovodstvo.efzg.hr  


Europass CV- hr

Europass CV - eng


 OBRAZOVANJE

2010.-2014. Poslijediplomski doktorski studij, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 12.06.2014. obranjena doktorska disertacija pod naslovom "Interno izvještavanje u funkciji upravljanja visokim učilištima" pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Dražić Lutilsky
2008. - 2010. Specijalistički poslijediplomski studij "Upravljačko računovodstvo i interna revizija" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 07.12.2010. obranjen specijalistički poslijediplomski rad pod naslovom "Metode upravljanja troškovima u funkciji određivanja cijena usluga u javnom sektoru" pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Vašiček 
2003. - 2007. Ekonomski fakultet Zagreb, smjer Računovodstvo

ZAPOSLENJE

Travanj 2021. - danas. Izvanredna profesorica, Katedra za računovodstvo, Ekonomski fakultet - Zagreb
Ožujak 2016. - ožujak 2021. Docentica, Katedra za računovodstvo, Ekonomski fakultet - Zagreb 
rujan 2008. - znanstveni novak na Katedri za računovodstvo, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu
studeni 2007.- rujan 2008. -  poduzeće Metal-Elektro d.d., koordinator računovodstvenih poslova
2005. – 2007. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, demonstratorica na Katedri za računovodstvo
2004. – 2005. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, demonstratorica na Katedri za statistiku

PROJEKTI

2015 - znanstveni projekt "Poslovni procesi u implementaciji obračuna troškova u sustavu zdravstva",  izvor iz Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu
2014 -Trenutno je suradnik na četverogodišnjem znanstvenom projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost pod naslovom “Uloga reforme sustava računovodstva i financijskog izvještavanja u razvoju učinkovitog financijskog upravljanja u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj”. Link na projekt: https://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=21667
2012. - suradnik na projektu dobivenom od Fonda za razvoj Sveučilišta pri Sveučilištu u Zagrebu pod naslovom „Primjena modela BSC (Balancedscorecard) za mjerenje uspješnosti Sveučilišta“. voditelj izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky.
Uključena je, od 1. rujna 2008. godine do danas, u rad na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod naslovom "Perspektiva primjene upravljačkog računovodstva u javnom sektoru RH".
Od rujna 2008. do travanja 2009. godine bila je suradnik na stručnom projektu “Prijedlog modela Riznice grada Zagreba”, voditelj projektnog tima: prof. dr. sc. Vesna Vašiček. 


PRIZNANJA I NAGRADE

2004. Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh i postignute rezultate na I. godini studija
2005. Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh i postignute rezultate na II. godini studija
2007. Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh i postignute rezultate tijekom studija
2003. – 2007. Državna stipendija A kategorije za izuzetno nadarene studente

OSTALO:

Gost predavač je na Alpen-Adria Universität-u u Klagenfurtu na Katedri za financije, poreze i računovodstvo (nositelj na izbornom kolegiju "Cases in Cost Accounting")

U prosincu 2011. godine stekla je status ovlaštenog internog revizora, specijalist za područje gospodarstva.

Član je Udruge računovođa i financijskih djelatnika

Znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH - "Perspektiva primjene upravljačkog računovodstva u javnom sektoru u RH", voditelj znanstvenog projekta prof. dr. sc. Vesna Vašiček
 
 NASTAVNI RAD:
Izvođač je nastave na hrvatskom i engleskom jeziku na sljedećim kolegijima: Računovodstvo, Accounting, Upravljačko računovodstvo, Managerial Accounting, Osnove računovodstva, Računovodstvo poreza, Tax Accounting, Računovodstvo financijskih institucija, Računovodstvo troškova, Računovodstvo neprofitnih organizacija.

ISTRAŽIVAČKI RAD:
Glavna područja interesa:
Računovodstvo, Upravljačko računovodstvo, Računovodstvo poreza, Sustav internih kontrola