Prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić
Ime i prezime
Dubravka Sinčić Ćorić
Kabinet
B 307
Telefon
Konzultacije
  • online
Biografija
 
Ime i prezime: Dubravka Sinčić Ćorić
Sadašnje zvanje:  Redovita profesorica
Katedra: Katedra za marketing
Fakultet: Ekonomski fakultet - Zagreb
Adresa: Ekonomski fakultet-Zagreb, Trg J.F. Kennedy 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01-238 3329
E-mail: dsincic@efzg.hr
Obrazovanje:
2000. - 2005.   EDAMBA doktorski program, usavršavanje iz područja kvalitativnih metoda istraživanja, pri Katedri za Marketing, University of Southern Denmark, Odense, Danska, studeni 2001.
1996. - 1999. MBA (Poslovno upravljanje), Ekonomski fakultet - Zagreb, IV. generacija (voditelj: prof. . dr. Mira Marušić)
1991. - 1995. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, Marketing
1985. - 1990. srednja škola (gimnazija) u Osijeku
1983. - 1988. srednja glazbena škola, Violina

Zaposlenje:
2016.- redovita profesorica na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
2011.- 2016. izvanredna profesorica na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
2006.- 2011. docentica na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
1996. - 2006. asistentica na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
1996. - 2001. znanstvena novakinja na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije, pod vodstvom prof. dr. sc. Vlatka Čerića ('Simulacije u poslovnoj ekonomiji') na katedri za Informatiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
1996. - 1999. zamjenica voditelja stručnog projekta 'Informacijski centar poslovne ekonomije' (voditelj: prof.dr. Vlatko Čerić)
1996. – 1998. tajnica IV. generacije MBA poslijediplomskog studija

Priznanja i nagrade:
2001. Nagrada 'Mijo Mirković' za koautorstvo sveučilišnog udžbenika 'Marketing' (ur. Previšić, J. - Bratko, S., Sinergija, Zagreb; 2001.)
2017. Nagrada 'Fedor Rocco' za koautorstvo znanstvenog članka " Organizational buying decision approaches in manufacturing industry: developing measures and typology", objavljenog 2017. godine u Journal of Business & Industrial Marketing, 32(2): 227 - 237 

Članstvo u profesionalnim udruženjima:
CROMAR (Hrvatska zajednica udruga za marketing) - članica Glavnog odbora
EMAC (European Marketing Academy) - članica
HDL (Hrvatsko društvo lobista) - podpredsjednica
AIESEC Alumni Hrvatska, AIESEC Alumni International - članica

Dodatne aktivnosti:
1996. - suradnja na istraživačkim, konzultativnim i edukacijskim projektima
  rad na znanstvenim i istraživačkim projektima
  aktivna sudjelovanja na domaćim i inozemnim konferencijama i kongresima
  objavljivanje znanstvenih i stručnih radova
  polaženje seminara za usavršavanje u inozemstvu

Nastavni rad:
kolegij  'Marketing', 2. godina - integrirani sveučilištni preddiplomski i diplomski studij
kolegij 'Upravljanje marketingom', 4. godina - integrirani sveučilištni preddiplomski i diplomski studij

DIPLOMSKI STUDIJ:
Marketing poslovnih tržišta (B2B marketing)
Odlučivanje u marketingu

PREDBOLONJSKI STUDIJ:
kolegij Institucijski marketing

Istraživački rad / područja znanstvenog interesa:
Marketing – novi teorijski koncepti i primjene, marketing poslovnih tržišta (business-to-business marketing), obrazovanje iz područja marketinga, lobiranje

CV_Europass_Dubravka Sinčić Ćorić_HRV

CV_Europass_Dubravka Sinčić Ćorić_ENG