Izv. prof. dr. sc. Ivana Marić

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Ivana Marić
Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Ivana Marić
Kabinet
402 (zapad)
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • Konzultacije se daljnjega održavaju putem e-maila.
Biografija

Rođena:
1972. godine u Splitu

Školovanje:
· 1995., diplomirala na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu
· 1990., maturirala u jezičnoj gimnaziji u Splitu

Karijera i iskustvo:
· 2002., izabrana u zvanje mlađeg asistenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
· 1997., izabrana u zvanje znanstvenog novaka na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
· 1996., dipl. informatičar u SUVAG-u, Zagreb
· 1995-1996., dipl. informatičar u Enelu, Split

Znanstveni projekti: 
· 1997.-2002., projekt Ministarstva znanosti i tehnologije 'Komparativno istraživanje funkcioniranje
   managementa' (voditelj prof. dr. sc. Pere Sikavica)

Područje rada:
Poslovna organizacija; globalno upravljanje organizacijama

CV - hrvatski

CV - English