O nama

Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj prva je, najstarija i najveća katedra među Ekonomskim fakultetima u zemlji. Akademik Mijo Mirković kao osnivač Fakulteta, ujedno je i osnivač ove Katedre.  Katedru čine dvadeset dva nastavnika: šest redovitih profesora u trajnom zvanju, tri redovita profesora, dvanaest docenta i jedan asistent. Vizija je Katedre biti visoko kvalitetno međunarodno prepoznato znanstveno-istraživačko i obrazovno središte.

Katedra je nositelj Sveučilišnog studija Ekonomije koji se sastoji od četverogodišnjeg preddiplomskog studija i jednogodišnjeg diplomskog  studija. Suvremeni ekonomski nastavni program studija obrazuje ekonomiste – stručnjake za modeliranje i analizu kompleksnih gospodarskih sustava, npr. analitičare i planere poduzeća, financijske stručnjake, planere i stručnjake za ekonomsku politiku na razini pojedine gospodarske grane i cjelokupnog gospodarstva, stručnjake za međunarodnu trgovinu, međunarodne financije i konzularne poslove, ekonomiste za javne službe (prosvjetu, zdravstvo, statistiku i nastavnike ekonomskih predmeta).

Dva temeljna kolegija Katedre – Makroekonomija i Gospodarstvo Hrvatske – obvezni su kolegiji na Sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije i Ekonomije, koji studentima pružaju relevantne spoznaje o rezultatima znanstvenih istraživanja na području teorije i njene aplikacije u gospodarskom razvitku Republike Hrvatske. Katedra je osim toga, nositelj nastave iz još 14 kolegija na preddiplomskom i 9 kolegija na diplomskom studiju odnosno 25 kolegija na integriranom studiju.

Katedra je nositelj poslijediplomskih specijalističkih studija  "Ekonomika Europske Unije", "Lokalni ekonomski razvoj' i "Međunarodna ekonomija i financije"