Prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku "Bachelor Degree in Economics"

Prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku "Bachelor Degree in Economics" (BDiE) se u cijelosti izvodi na engleskom jeziku, a sadržajno obuhvaća sve obvezne kolegije Prijediplomskog sveučilišnog studija "Ekonomija". Ovaj način studiranja otvoren je podjednako za hrvatske i strane studente koji žele pohađati nastavu i polagati ispite na engleskom jeziku. Takav studij hrvatskim studentima povećava šanse za dobivanje neke od stipendija za studijski boravak na inozemnim sveučilištima, a stranim studentima pruža mogućnost cjelovitog studiranja na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, stjecanje ECTS bodova i priznavanja stečenog akademskog stupnja na sveučilištima u inozemstvu. Nakon uspješnog završetka svih obveza na studiju polaznicima se izdaje diploma na engleskom jeziku.
 
Više informacija o Prijediplomskom sveučilišnom studiju na engleskom jeziku "Bachelor Degree in Economics" mogu se pronaći na sljedećoj poveznici.