Prof. dr. sc. Katarina Žager

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Katarina Žager
Ime i prezime
Katarina Žager
Kabinet
305
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Utorak: 08:00 - 10:00
  • Zbog građevinskih radova konzultacije se neće održavati u kabinetu. Za konzultacije je potrebno najaviti se putem e-maila. Hvala na razumijevanju.
Biografija

Ime i prezime: Katarina Žager                      
Sadašnje zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Katedra: Katedra za računovodstvo
Fakultet: Ekonomski fakultet - Zagreb
Adresa: Trg J.F.Kennedya 6, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: (00385-1) 238 3163
Fax: (00385-1) 2335633
Website: www.efzg.hr/kzager

Europass CV - HR
Europass CV- ENG


OBRAZOVANJE:

1997. – doktorirala na Ekonomskom fakultet u Zagrebu („Utjecaj računovodstvenih politika na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća“)
1992. – magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu („Uloga računovodstvenih standarda  u sastavljanju i prezentiranju financijskih izvješća“)
1987. – diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

 Dodatno usavršavanje:
2006. - Harvard Business School, USA
2005. - Leeds Metropolitan University, UK
1997. - University o Kentucky, USA
1999. - certifikat - ovlašteni interni revizor

ZAPOSLENJE:

2011. - Ekonomski fakultet Zagreb, redoviti  professor u trajnom zvanju
2006. - Ekonomski fakultet Zagreb, redoviti  profesor
2002. -  Ekonomski fakultet Zagreb, izvanredni profesor
1999.  - Ekonomski fakultet  Zagreb, docent
1998. -  Ekonomski fakultet  Zagreb, viši asistent
1988. -  Ekonomski fakultet  Zagreb, asistent
1988.  - ''Kraš'' Zagreb, služba računovodstva

PRIZNANJA I NAGRADE:

2008. - nagrada „Mijo Mirković” za knjigu „Analiza financijskih izvještaja”
2003.-  nagrada ''Mijo Mirković'' za sveučilišni udžbenik ''Računovodstvo'' i „Računovodstvo za neračunovođe“
1998 - nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za doktorsku disertaciju
1987 - Rektorova nagrada za uspjeh u studiju

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA/JAVNI RAD/OSTALO:

Članstvo u profesionalnim udruženjima
Hrvatski institut internih revizora
Udruga računovođa i financijskih djelatnika - Zagreb
 

Aktivnosti izvan katedre, fakulteta i sveučilišta:
Član uredničkog odbora časopisa „Ekonomski pregled''
Član uredničkog vijeća časopisa Financije, pravo i porezi“
Član izdavačkog savjeta časopisa ''Računovodstvo i financije''                                                                                                                   
Član državnog povjerenstva za provođenje natjecanja iz ''Knjigovodstva s bilanciranjem'' 

Dodatne aktivnosti:
od 2017 - predsjednica Matičnog odbora za polje ekonomije
od 2007. - voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija „Računovodstvo i porezi“
od 2010. - 2012. - voditelj diplomskog studija „Računovodstvo i revizija“
od 2010. – 2012. - pročelnica Katedre za računovodstvo
od 2004 - 2006. - prodekan za nastavu i studente


NASTAVNI RAD:

Glavna područja nastavnog rada:

Sveučilišni preddiplomski studij: Računovodstvo, Analiza financijskih izvještaja
Sveučilišni diplomski studij: Računovodstveni informacijski sustavi, Računovodstvo malih i srednjih poduzeća
Stručni studij: Računovodstveno izvješćivanje

ISTRAŽIVAČKI RAD:

Glavno područje interesa: financijsko izvještavanje, računovodstveni informacijski sustavi, računovodstvo malih i srednjih poduzeća