Poslovna izvrsnost

ISSN: 1846-3355
e-ISSN: 1848-9060
UDK: 658.56
CrossRef DOI: https://doi.org/10.22598/pi-be
area: quality and broader economic topics
first issue: 2007
online from: 2007
frequency: semi-annually
abstracted and indexed by: EconLit, ABI/Inform, Social Science Premium Collection, Proquest Business Premium Collection, RePEc, CAB Abstracts, Hrčak - Portal of scientific journals in Croatia
 

   
"Poslovna izvrsnost - Business Excellence" is a scientific journal founded in 2007 and published twice a year by the Department of Trade and International Business of the Faculty of Economics & Business, University of Zagreb.
 
The journal is oriented toward academics and practitioners dealing with quality and broader economic topics united under the title of business excellence. The journal welcomes papers that contribute to theoretical, methodological and empirical knowledge in complex areas of macroeconomics, microeconomics, international economics, finance, accounting, business informatics, management, marketing, trade and tourism. Papers can be based on quantitative and qualitative analyses, may synthesize and review previous scientific researches and indicate open research questions in the specific areas of social and economic practice. Studies of different research levels (from individual cases to small or large samples) and different contextual frameworks (small, medium and large enterprises, industrial sectors, local, regional and national economies, state administration, economic sectors, health and education and other social -economic frameworks).
 
Papers are published primarily in English language, only exceptionally in Croatian language if justified by the specificity of the topic. The journal is primarily oriented on the region of Central and Eastern Europe (CEE), which due to its dynamic economic development stands as a fertile ground for diversiform scientific research.

All papers are available at Portal HRCAK

More detailed information available at Journal's official web page: https://businessexcellence.net.efzg.hr 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Znanstveni časopis „Poslovna izvrsnost - Business Excellence“ je osnovan 2007. godine i izlazi dva puta godišnje u izdanju Katedre za trgovinu i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Časopis je usmjeren znanstvenicima i praktičarima koji se bave područjem kvalitete, ali i širim ekonomskim temama objedinjenima pod nazivom poslovne izvrsnosti. Objavljuje radove koji doprinose teorijskim, metodološkim i empirijskim spoznajama u kompleksnom području makroekonomije, mikroekonomije, međunarodne ekonomije, financija, računovodstva, poslovne informatike, menadžmenta, marketinga, trgovine i turizma. Radovi se mogu temeljiti na kvantitativnim i kvalitativnim analizama, mogu predstavljati sinteze dosadašnjih istraživanja i ukazivati na otvorena pitanja u izdvojenim područjima društvene i ekonomske prakse. Prihvaćaju se radovi različitih razina istraživanja (od pojedinačnih slučajeva do manjih ili velikih uzoraka) i različitih kontekstualnih okvira (mala, srednja i velika poduzeća, industrijski sektori, lokalna, regionalna i nacionalna gospodarstva, državna uprava, gospodarske grane, zdravstvo i obrazovanje i drugi društveno-ekonomski okviri).

Radovi se objavljuju primarno na engleskom jeziku, te u iznimnim slučajevima na hrvatskom jeziku ukoliko specifičnost teme to opravdava. Časopis je primarno usmjeren na regiju srednje i istočne Europe (CEE) koja zbog svog dinamičnog gospodarskog razvoja predstavlja plodno tlo za provođenje brojnih istraživanja.

Svi radovi dostupni su putem Portala HRCAK

Detaljnije informacije dostupne su na službenoj web stranici časopisa: https://businessexcellence.net.efzg.hr 
 

UDK: 658.55
CrossRef DOI: https://doi.org/10.22598/pi-be


Crossref logo