Prof. dr. sc. Boris Cota

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Boris Cota
Ime i prezime
Boris Cota
Kabinet
324
Telefon
Konzultacije
 • Srijeda: 13:00 - 14:30
Biografija
 • Rođen je 25.12.1961. godine u Kninu.
 • Diplomirao je na bivšem Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu 1986. pod mentorstvom prof. dr. sc. Mie Mikić.
 • U razdoblju 1987.-1989. bio je zaposlen u Centru za ekonomski razvoj grada Zagreba - Zavod za plan, kao stručni suradnik - planer za komparativno i operativno istraživanje.
 • Od veljače 1989. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
 • Pohađao je poslijediplomski redoviti studij Ekonomska analiza i planiranje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i magistrirao na temu “Empirijska analiza privrednih ciklusa” (mentor: prof.dr.sc. Branko Horvat)
 • Doktorsku disertaciju pod naslovom “Privredni ciklusi u Hrvatskoj” (mentor prof.dr.sc. Mate Babić) obranio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1997. godine. 
 • Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu iz kolegija Makroekonomija i Ekonomska politika  te iz kolegija Makroekonomija financijskih tržišta na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju.
 • Na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Ekonomija i poslovna Ekonomija  Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u  Zagrebu  izvodi  nastavu iz kolegija Modeli ekonomske politike, a na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Ekonomija i globalna sigurnost izvodi  nastavu iz kolegija Makroekonomska politika. 
 • Voditelj je specijalističkog poslijediplomskog studija Međunarodna ekonomija i financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u  u Zagrebu.
 • Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu - Matematički odjel  Sveučilišta u Zagrebu   izvodi nastavu iz kolegija Makroekonomika 1 i Makroekonomika 2.
 • U akademskoj 2006./2007. godini boravio je na stručnom usavršavanju u New Yorku na Graduate Center (The City University of New York).
 • Bio je  je mentor deset doktoranada koji su doktorirali na Ekonomskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu.
 • Bio je voditelj projekta  Uloga strukturnih reformi u poticanju vanjske konkurentnosti zemlja Europske unije u razdoblju od 1. svibnja 2015. godine  do 30. travnja 2019. godine Hrvatske zaklade za znanost. 
 • Bio je član Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb od  lipnja 1997. do travnja 2000. godine.
 • Bio je Predsjednik Nadzornog vijeća Sindikata znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske od 2003. - 2006. godine.
 • Od srpnja  2006. godine do  srpnja 2013. godine bio je  član  Savjeta Hrvatske narodne banke.
 • Od 10. ožujka 2010. godine do 1. listopada 2012. godine obavljao je dužnost Posebnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo, a od 26. ožujka 2010. godine do 18. veljače 2015. godine  bio je Predsjednik Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo.
 • Član je Ekonomskog savjeta predsjednika Republike Hrvatske od 30. studenoga 2020. godine.
 • Od 1. studenoga 2020. godine član je uredništva Povremenih publikacija Hrvatske narodne banke. 
 • Član Academic Advisory Committee knjige Common Sense Economics (What Everyone Should Know About Personal and National Prosperity), Economic Fundamentals Initiative,  2020., www.econfun.org

Mentorstva doktorandima

1. Dr.sc. Valerija Botrić, znanstvena savjetnica, Ekonomski institut-Zagreb,  tema: Odnos inflacije i nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj, 2005.
2. Dr.sc. Zdenko Babić,  profesor, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, tema: Socijalni transferi i učinkovitost socijalne pomoći u Hrvatskoj,  2007.
3. Dr.sc. Zdravko Marić, bivši ministar financija Republike Hrvatske, tema: Utjecaj izravnih inozemnih ulaganja na produktivnost hrvatskih poduzeća, 2008.
4. Dr.sc. Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, tema: Veza fiskalne politike i "spreadova" hrvatskih obveznica, 2010.
5. Dr.sc. Željko Bogdan, profesor,  Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, tema: Makroekonomski učinci i razvoj financijskog sustava u tranzicijskim zemljama, 2010.
6. Dr.sc. Lucija Rogić, profesor,  Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, tema: Utjecaj strukturnih politika na izvoznu konkurentnost Republike Hrvatske, 2014.
7. Dr.sc. Michael Faulend, viceguverner, Hrvatska Narodna Banka, tema:  Dolarizacija s posebnim osvrtom na ciljanje inflacije, 2014.
8. Dr.sc. Dean Žugčić, tema: Utjecaj institucijskoga okruženja europodručja na posljedice financijske krize, 2020.
9. Dr.sc. Gordi Sušić, direktor Direkcije za ekonomske analize , Hrvatska Narodna Banka,  tema: Ocjena bihevioralnoga i permanentnoga ravnotežnoga realnoga tečaja između        Hrvatske i europodručja, 2021.
10. Dr.sc. Tajana Toš, tema: Tokovi kapitala u zemljama Europske unije i Lucasov paradoks, 2021.