Faculty of Economics & Business - Zagreb
Faculty

Courses

University study programme
Informatika
Poslovni informacijski sustavi
Informatizacija poslovnih procesa
Sustavi za upravljanje poslovnim procesima
Business process management systems

Professional study programme
Programski alati za upravljanje znanjem
Modeliranje i informatizacija poslovnih procesa
Simulacija poslovnih procesa u elektroničkom okruženju
Društveno računarstvo