Courses

Barchelor Degree in Business (BDiB)

 • Croatian Economy
 • Economic History 
 • Enviromental Economics
 • Development Economics
 • Health Economics
 • Macroeconomics
 • Economics of European Union
 • Sports Economics


Undergraduate Degree Study Programme in Croatian Language

 • Agrarna ekonomija i ruralni razvoj
 • Ekonomika energetike
 • Ekonomika obrazovanja
 • Ekonomika okoliša
 • Ekonomika prometa
 • Ekonomika razvoja
 • Ekonomika zdravstva
 • Ekonomska politika
 • Ekonomska povijest
 • Ekonomske integracije i regionalna politika
 • Gospodarstvo Hrvatske
 • Makroekonomija
 • Makroekonomija EU
 • Modeli rasta
 • Politike zapošljavanja
 • Urbana ekonomika

Graduate Degree Study Programme in Croatian Language

 • Ekonomska politika EU
 • Industrijska politika
 • Komparativni ekonomski sustavi
 • Lokalni ekonomski razvoj
 • Makroekonomija financijskih tržišta
 • Menadžment javnog sektora
 • Metodologija znanstveno-istraživačkog rada
 • Napredna makroekonomija

Associate Degree Study Programme in Croatian Language

 • Osnove hrvatskog gospodarstva
 • Energetska učinkovitost u zgradarstvu
 • Održiva poljoprivreda
 • Održivi razvoj i prirodni resursi
 • Okoliš i gospodarstvo
 • Osnove energetike
 • Osnove energetskog tržišta
 • Osnove regulacije
 • Primijenjena makroekonomija
 • Promet i okoliš
 • Trgovanje emisijama onečišćenja
 • Tržište električne energije
 • Tržište energenata
 • Upravljanje otpadom
 • Zelena industrija