2016/2017

DEAN'S AWARD WINNERS OF 2016/2017


MASTER THESIS

1. Božac Marko,
Dijagnostička analiza poslovanja civilnog društva u Republici Hrvatskoj
2. Galić Barbara,
Usporedna analiza poreznih poticaja za istraživanje i razvoj u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
3. Kovač Jakov,
Novije mogućnosti financiranja malih i srednjih poduzeća na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj
4. Plišić Frano,
Mogućnosti uključivanja zaposlenika starije životne dobi na tržište rada u svrhu rasterećenja mirovinskog sustava
5. Šola Lucija,
Upravljački aspekt sektora brodogradnje kroz poslove osiguranja izvoza HBOR-a


UNDERGRADUATE THESIS

1. Cutvarić Stjepan,
Doprinos analize financijskih izvještaja u ocjeni uspješnosti poduzeća iz industrije informacijsko komunikacijskih tehnologija u Republici Hrvatskoj
2. Erić Marija,
Analiza primjene kognitivnih mapa u svrhu reduciranja prokrastinacije kod donošenja poslovnih odluka
3. Logarušić Marija,
Determinante nezaposlenosti u EU
4. Mileta Karlo,
Makroekonomska realna konvergencija Republike Hrvatske Europskoj uniji
5. Valentić Livija,
Utjecaj sektorske distribucije na prinose dioničkih fondova u Republici Hrvatskoj


SEMINAR PAPER

1. Brozović Vedran,
Capital Structure Determinants: Empirical Evidence from Zagreb Stock Exchange 2016
2. Juroš Lucija,
COBIT okvir u reviziji informacijskih sustava u hrvatskom bankarskom sektoru
3. Kotur Marko,
Heuristika i animal spirits u DSGE modelima i utjecaj na monetarnu politiku
4. Slunjski Ivan,
Prokura u hrvatskom pravu trgovačkih društava
5. Šelebaj Domagoj,
Testiranje Okunovog zakona u eurozoni od 2001. do 2017.


SPECIAL DEAN'S AWARD

1. Konferencija „Business u sportu“;
Gabrijela Gaiser, Paola Borović, Aleksandar Lomtatidze, Antonio Hlupić i Denis Tučar
Udruga: Hrvatska studentska asocijacija

2. Projekt: „Uhvati me za riječ“;
Klara Dragišić, Laura Grbić, Luka Perović, Ivan Pavičić i Domagoj Leko
Udruga: Debatni klub Ekonomskog fakulteta - Zagreb

3. Projekt: „Sveučilišno natjecanje u trgovanju vrijednosnim papirima – University Trading Tournament“;
Matej Findri, Laura Grlić, Tea Logožar, Aleksandra Lovrić, Filip Milinković, Leonarda Ostrički, Tanja Ožić-Bašić, Jelena Palić, Petra Vidović, Filip Vrlec i Ante Primorac.
Udruga: Financijski klub