2013/2014

DEAN'S AWARD WINNERS OF 2013/2014


MASTER THESIS

1. Vjeran Buljan,
Ekonometrijska analiza međuovisnosti hrvatskog i odabranih europskih tržišta kapitala
2. Melani Hanik,
Uspješnost poslovanja odabranih maloprodavača pretežno prehrambenih proizvoda
3. Diana Hunjadi,
Analiza efikasnosti hrvatskog tržišta kapitala
4. Ema Novak,
Uloga različitih aktera u upravljanju karijerom liječničkog i ostalog medicinskog osoblja u bolnicama
5. Marija Strugar,
Upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem Varaždinske županije


UNDERGRADUATE THESIS

1. Anamarija Delić,
Komparativna analiza cjenovnih strategija u maloprodaji bankarskih usluga na tržištu Republike Hrvatske
2. Iva Mandac,
Teritorijalna analiza poslovne politike banaka u Republici Hrvatskoj
3. Margareta Maresić
Analiza obvezničkog portfelja mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj
4. Ivan Matanović,
Izvori otpora prema promjenama i reakcije zaposlenika na preuzimanje - moderirajuća uloga nezavisnih karakteristika zaposlenika
5. Marcela Samodol,
Utjecaj primjene metoda obračuna amortizacije na poslovni rezultat


SEMINAR PAPER

1. Vedran Bukvić,
Analiza konkurentnosti gospodarstva Španjolske i Grčke - izazovi za Hrvatsku
2. Mislav Podnar,
Rizici i ograničenja ulaganja mirovinskih fondova
3. Antonela Samodol,
Instrumenti zaduživanja države - Hrvatska i Slovenija


SPECIAL DEAN'S AWARD

1. Knjižica izborih kolegija
Lana Delač, Barbara Bradvica, Martina Ramljak, Tomislav Rasonja, Lucija Krušić i Filip Carić;
Udruga: Hrvatska studentska asocijacija

2. Financijski rječnik
Ana Godić, Ana Marija Bogunović, Antonela Elez, Antonia Hajdinjak, Filip Ružička, Ivan Domšić, Ivana Brečak, Ivana Bublić, Marina Brichta, Marko Božac, Milena Marinić, Nikolina Žalac, i Tajana Štriga;
Udruga: Financijski klub

3. The JOB HUNT
Petra Ivanković i Luka Buntić.
Udruga: AIESEC