2014/2015

DEAN'S AWARD WINNERS OF 2014/2015


MASTER THESIS

1. Martina Čirjak,
Utjecaj kreditiranja stanovništva i poduzeća na gospodarski rast u Hrvatskoj
2. Marko Ćurković,
Mjerenje uspješnosti poslovanja otvorenih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj
3. Lucija Mihotić,
Osobnost bankarske marke


UNDERGRADUATE THESIS

1. Filip Bartoluci,
Održivi razvoj turizma Sisačko-moslavačke županije
2. Tanja Linta,
Ekonometrijska analiza povezanosti fiskalne konsolidacije i ekonomske aktivnosti
3. Lea Lisinski
Percepcija etičnosti političkog marketinga u Republici Hrvatskoj
4. Ana Pavković,
Osiguranje u funkciji čimbenika gospodarskog rasta: Analiza na primjeru Republike Hrvatske


SEMINAR PAPER

1. Marija Stanković,
Povezanost tržišta rada i razine obrazovanja u Republici Hrvatskoj


SPECIAL DEAN'S AWARD

1. Projekt: FK Profitability Score
Lana Delač, Luka Devunić, David Habek, Josip Kovač, Darko Petrinec, Mislav Podnar, Vice Tomaš, Sven Višić
Udruga: Financijski klub FK Profitability

2. Projekt: Govornička škola
Luka Buntić, Ivan Sesar, Luka Babić, Zrinka Mihalić, Patrik Bedić, Luka Brkić
Udruga: Debatni klub

3. Projekt: Turizam inovacija
Simona Musić, Mara Todorić, Ines Zubčić, Doria Tonković, Marta Oršanić, Tena Šurbek, Anamarija Anić
Udruga: HSA
4. Projekt: Dajmo im da uče
Dijana Pjevač, Matea Orban, Tin Bregović, Ana-Maria Junger, Mia Višnjić
Udruga: TIM