2018/2019

DEAN'S AWARD WINNERS OF 2018/2019


MASTER THESIS

Branimir Cvitko Cicvarić
Rizici i prinosi na tržištu kriptovaluta                                                                                                                                            

Matej Kovač
Statističke metode u prognozi  temperature kao osnova za  procjenu vrijednosti vremenskih izvedenica

Matea Miloš
Procjena  izgubljene dobiti poslodavaca uzrokovana troškovima apsentizma u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Ružica Rako
Percepcija studentske  populacije o financijskim proizvodima dugotrajne skrbi za starije i nemoćne

Ivan Slunjski
Maastrichtski kriteriji konvergencije kao polazišna točka Republike Hrvatske za ekonomsku i monetarnu unijuSEMINAR PAPER

Matko Spicijarić
Povezanost potrošnje za zdravstvo i određenih zdravstvenih parametaraSPECIAL DEAN'S AWARD

Ekonomska klinika
Projekt Kino na EFZG-u

Studenti: Ivan Krajinović,Marijana Mišić, Sara Čolić, Tatjana Matić, Tena Kiš, Ivana Divić, Ivan Tolić, Amalija Ljubica Mohač, Zdeslav Markoč, Nina Dlesk, Martina Matijević, Ivona Kovačić, Sarah Kolarec, Krešimir Landeka, Dominik Vladić
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirko Palić

Hrvatska akademska zajednica Ekonomski fakultet
Projekt Soft Skills Akademija

Studenti: Adrian Poznić, Ivan Milutinović, Mihovil Mioković, Tom Medek, Vladimir Antun Posavec
Mentor: izv. prof. dr. sc. Davor Filipović

Debatni klub EFZG-a
Projekt Do you know –how?

Studenti: Marin Ćuk, Lucija Meštrović, Bartul Jurjević, Danijela Sinković, Filip Tomčić, Magdalena Vujčić
Mentor: prof. dr. sc. Mario Spremić

Anita Tadić
za izniman doprinos u području sveučilišnog i fakultetskog sporta