Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima

Za upute za ispit 4.9.2020. pristupite Google Classroom-u ROK 4.9. sa šifrom: l33yu3g 

Konzultacije e-mailom