Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentimaOBAVIJEST ZA STUDENTE PROF. PROSENJAKA
Na ovom ispitnom roku (17. 9. 2020.) studenti prof. Prosenjaka prijavljuju se u Google Classroom kod prof. Boglarke Kiss Kulenović i pristupaju na ispitu kod nje. Molim da pomno pročitate objave i dokumente objavljene u Google Classroomu. Šifre za Classroom su dolje:

_________________________________________________________________________________________________________________________-

OBAVIJEST ZA STUDENTE PROF. BOGLARKE KISS KULENOVIĆ

GOOGLE CLASSROOM ŠIFRE ZA ROK 17. 9. 2020.

Registrirati se mogu samo studenti koji su prijavili ispit i nalaze se na ispitnoj listi B. Kiss Kulenović i B. Prosenjak, ostali će biti isključeni. Svi studenti dužni su se registrirati najkasnije do 17:00 16. 9. 2020. nakon toga Google Classroom će biti zatvoren. 
Točno vrijeme ispita će biti objavljeno dan prije ispita na ovoj web stranici.

Poslovni engleski 1 / Business English 1:  GC šifra: (vrijeme ispita: 10:00)
Poslovni engleski 2 / Business English 2: GC šifra: (vrijeme ispita: 11:10)

Engleski u poslovanju 1: GC šifra: (vrijeme ispita: 10:00)
Engleski u poslovanju 2: GC šifra: (vrijeme ispita: 10:00)
Engleski u poslovanju 3: GC šifra:  (vrijeme ispita: 9:00)OBAVIJEST O NAČINU ODRŽAVANJA ISPITA U LJETNOM ROKU 2019/20

Prema informacijama kojima sada raspolažemo, u ljetnom roku ispiti će se na Katedri za poslovne strane jezike odvijati online. Zbog mogućih naknadnih promjena, molim vas da redovito pratite daljnje obavijesti na mojoj i na stranici Fakulteta.

Način odvijanja online ispita - pismeni ispit:
Jedan dan prije roka (kad dobijem konačnu verziju ispitne liste), na ovoj će stranici biti objavljen pristupni kod Google Classrooma kojemu možete pristupiti isključivo preko svoje fakultetske email adrese. U Classroomu će biti objavljivani svi detalji vezani uz ispit (npr. točno vrijeme ispita). Registrirati se mogu samo studenti koji su prijavili ispit i nalaze se na mojoj ispitnoj listi, ostali će biti isključeni. Molim studente koji su ispit položili u predroku te su prvi rok trebali prijaviti samo radi unosa ocjene da se NE prijavljuju u taj Google Classroom.

Dan prije ispita svi će prijavljeni studenti imati priliku pristupiti kratkom probnom ispitu kojemu je svrha upoznati se s vrstom zadataka te načinom ispunjavanja i predaje testa. Samom testu pristupa se također kroz Google Classroom. 

Probnom testu nije potrebno pristupati ako ste u ovome semestru prisustvovali mojoj online nastavi te su vam već dobro poznate tehničke pojedinosti i način provođenja ispita.

PROČITAJTE DETALJNA UPUTSTVA VEZANA UZ TEHNIČKE ASPEKTE IZVOĐENJA ISPITA. Upute za pristupanje online ispitu,   Instruction for online exams


Prije početka testiranja studenti će se trebati svojim mobitelima uključiti u Google Meet te će za vrijeme testiranja trebati imati uključenu kameru i mikrofon kako bi nastavnik mogao pratiti odvijanje ispita. 

Što se tiče samog testa, on će se sastojati od:

1. Pitanja s višestrukim odgovorima od kojih treba odabrati jedan točan odgovor
2. Pitanja s višestrukim odgovorima od kojih treba odabrati više točnih odgovora
3. Pitanja na koja treba odgovoriti s jednom ili više riječi
4. Pitanja u kojima je potrebno međusobno spojiti pojmove iz dva stupca
5. Pitanja u kojima je kao odgovor potrebno upisati cjelovitu rečenicu
6. Pitanja u kojima je kao odgovor potrebno napisati dulji tekst, ovisno o sadržajima koji se obrađuju na pojedinom kolegiju (ulomak u kojemu se objašnjava određen ekonomski pojam, poslovno pismo, izvještaj, opis grafikona i sl.)

Način odvijanja ispita - usmeni dio ispita
Usmeni ispiti odvijat će se u roku od najviše pet radnih dana nakon pismenog dijela ispita, osobno ili putem Google Meeta (ovisno o okolnostima i dogovoru između nastavnika i studente). Tehnički detalji o načinu odvijanja ispita bit će objavljeni u Google Classroomu. Usmeni ispit obavezan je za studente sveučilišnog studija. 
Na stučnom studiju usmeni ispit više nije obavezan. Samo studenti koji su dobili ocjenu 3, 4 ili 5 mogu izaći na usmeni ispit ako žele imati ocjenu 4 ili 5. Izlazak na usmeni ispit naravno ne garantira ocjenu 4 ili 5, samo omogućuje da student dobije višu ocjenu (4 ili 5) ako je na pismenom ispitu ostvario 3, 4 ili 5. Bez usmenog ispita najviša konačna ocjena koju možete dobiti je 3. 
Svi drugi detalji bit će objavljeni u Google Classroomu.

Redovito pratite objave na ovoj stranici kako biste na vrijeme znali o mogućim promjenama.

_____________________________________________________________________________________________________________

Ispit na stručnom studiju od roka 3. 2. 2020. će se izvoditi po drugačijem konceptu. 
Pismeni ispit je obavezan svim studentima. On se sastoji od prvog, eliminacijskog dijela, gdje studenti moraju skupiti minimum 51% bodova. Drugi dio pismenog ispita se sastoji od esejskog pitanja, ili pitanja gdje studenti trebaju odgovoriti malo opširnije. Na tom dijelu isto treba skupiti minimum 51%. 
Usmeni ispit više nije obavezan. Samo studenti koji su dobili ocjenu 3, 4 ili 5 mogu izaći na usmeni ispit ako žele imati ocjenu 4 ili 5. Izlazak na usmeni ispit naravno ne garantira ocjenu 4 ili 5, samo omogućuje da student dobije višu ocjenu (4 ili 5) ako je na pismenom ispitu ostvario 3, 4 ili 5. Bez usmenog ispita najviša konačna ocjena koju možete dobiti je 3.


FULL-TIME STUDENTS CANNOT TAKE  THE WRITTEN EXAM WITHOUT A SIGNATURE FOR THE COURSE IN THEIR INDEKS. If you are still missing the signature and you have a right for a signature, you need to contact me in my office hours BEFORE the date of the written exam.

TEST TAKING SCHEDULE: 17 FEBRUARY 2020, lecturehall 26  (B. Kiss Kulenović's and B. Prosenjak's students)

14:00 - Poslovni engleski 1 (only B. Prosenjak's students)
            Engleski u poslovanju 1 (only B. Prosenjak's students)
            Engleski u poslovanju 2 (only B. Prosenjak's students)
            

15:00 - Poslovni engelski 1 (B. Kiss Kulenović)
            Business English 1 (B. Kiss Kulenović)
            Poslovni engleski 2 (B. Kiss Kulenović)
            Business English 2 (B. Kiss KUlenović)
            Poslovni engleski 3 (B. Kiss Kulenović)
          
  Engleski u poslovanju 1 (B. Kiss Kulenović)
           
Engleski u poslovanju 2 (B. Kiss Kulenović)
            Engleski u poslovanju 3 (B. Kiss Kulenović)
         

EXAM RESULTS are posted in a Google Classroom set up for this purpose. The code for this Classroom will be made public during the written exam.


PRESENTATION SLIDES and HOMEWORK ASSIGNMENTS will be posted on Google Classroom. Students need to join Google Classroom using their faculty e-mail address. This is the e-mail address that ends with     @net.efzg.hr
If you are not sure how to join the classroom, please watch this tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=qqtDtid2yuQ

CITING SOURCES:
A guide on how to cite sources: APA Formatting and Style Guide  USE THIS IN YOUR PRESENTATIONS!

COURSE REQUIREMENTS

   
Regular attendance
    Active in-class participation
    Group meeting / presentation
    Homework assignments
    Passing progress tests or final exam
    Oral examCOURSE POLICIES

Attendance, missed classes:
FULL-TIME students who miss more than 9 classes will not be given a signature at the end of the semester.
If you were absent from a class due to medical or other legitimate reasons (e.g., participation in a sports event, if you are a member of a relevant sports team, etc.), you have to hand in a doctor's note or other proof of your absence not more than a week after the class you missed.

Homework assignments:
All assignments are mandatory.
Hand-in assignments are taken only on the day they were assigned for.