Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima

OBAVIJEST U VEZI IZVANREDNOG ISPITNOG ROKA 12/5/2020
Sve obavijesti vezane uz ovaj rok objavljivat će se u Google Classroomu, pristupni kod 
2bbe43v

 

U taj classroom mogu se prijaviti isključivo studenti  koji su ispit prijavili kod mene (a ne i neraspoređeni te oni koji su na listama drugih profesora).


OBAVIJEST STUDENTIMA STRUČNOG STUDIJA ENGLESKI U POSLOVANJU 1, NASTAVNIK dr.sc. TEA GLAVAŠ
Obavještavam studente da će sve informacije vezane uz održavanje online nastave biti objavljenje u Google Classroomu prof Glavaš. Pristupni kod je owivpje
a classroomu možete pristupiti isključivo svojom mail adresom koju ste dobili na EFZG. Molim sve studente da se što prije prijave kako bi pravodobno dobili sve informacije te da preko grupa koje imate obavijestite o tome i svoje ostale kolege. Za sve ostale informacije možete se obratiti i mailom na tglavas@net.efzg.hr


OBAVIJEST ZA STUDENTE STRUČNOG STUDIJA - ENGLESKI U POSLOVANJU 3, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Zbog epidemije korona virusa nastava će se umjesto na fakultetu odvijati online. Sve informacije o tome uskoro će biti objavljene na vašem novom Google Classroomu, kod fjfq6c6
Molim vas da se čim prije registrirate kako bismo mogli djelotvornije komunicirati te da ostale kolege o tome obavijestite preko društvenih mreža.

RADIONICE O PRETRAŽIVANJU EU BAZA PODATAKA
OD 16.3.2020. OTKAZUJU SE RADIONICE O PRETRAŽIVANJU EU BAZA PODATAKA ZA STUDENTE PRVE GODINE SVEUČILIŠNOG STUDIJA. RAZMATRA SE MOGUĆNOST ORGANIZIRANJA ONLINE RADIONICA O ČEMU ĆETE BITI PREVOVREMENO OBAVIJEŠTENI.

OBAVIJEST STUDENTIMA U VEZI S NEODRŽAVANJEM NASTAVE ZBOG EPIDEMIJE KORONA VIRUSA
Molim studente stručnog studija kojima uskoro počinju kolegiji Engleski u poslovanju 3, za Računovodstvo i financije (predavač; M.Linčir Lumezi) i studente Engleskog u poslovanju 1 (predavač: Tea Glavaš), da prate obavijesti na mojoj WEB stranici gdje će pravovremeno biti obaviješteni o načinu održavanja online nastave i dobiti novi kod za Google Classroom.

TERMINI DEMONSTRATURA
Od 16-29.3.2020. demonstrature se neće održavati zbog epidemije corona virusa.

ČETVRTAK 14.00-16.00

Demonstratorica: Klaudija Grđan Car
Mail: kgrdancar@net.efzg.hr
Molim studente da najave svoj dolazak dan ranije mailom.
OBAVIJEST ZA STUDENTE ENGLESKOG U POSLOVANU 1 (STRUČNI STUDIJ)
Nastavu izvodi dr.sc. Tea Glavaš. Ispitivač je Mirna Linčir Lumezi.


OBAVIJESTI ZA STUDENTE KOJI PRISTUPAJU ISPITU NA REDOVNOM ROKU

Svi redovni studenti koji žele pristupiti završnom pismenom ispitu moraju imati potpis prije ulaska u dvoranu.
Studenti koji idu na pismeni ispit dužni su provjeriti kod kojeg su profesora na ispitnoj listi.

OPĆE OBAVIJESTI STUDENTIMA
 
Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu, što znači da trebaju pohađati 70% nastave u semestru. Kolokviju mogu pristupiti svi studenti koji redovito izvršavaju obveze zadane na početku semestra (redoviti dolasci na nastavu, aktivno sudjelovanje na nastavi, rad na grupnim i individualnim zadacima, pravovremena predaja zadaća itd.).

U slučaju odsustva s nastave zbog opravdanog razloga (bolest ili sudjelovanje na sportskom natjecanju i sl.), liječničku ispričnicu ili drugu vjerodostojnu potvrdu o razlogu izbivanja treba predati nastavniku u prvom tjednu nakon satova s kojih ste izostali. Kasnije dostavljene ispričnice neće se uvažiti.

Izvanredni studenti sveučilišnog studija koji iz opravdanog razloga (posao, prebivalište u drugome gradu i sl.) nisu u mogućnosti pohađati nastavu dužni su o tome obavijestiti nastavnika u prva dva tjedna nastave te se pravovremeno informirati o nastavnim obvezama u upisanom kolegiju, idealno dolaskom na konzultacije ili e-mailom. Sve informacije o sadržaju pojedinih kolegija te nastavnim obavezama u upisanom kolegiju studenti mogu naći u uvodnim prezentacijama dostupnim na službenoj stranici nastavnika te na službenim stranicama Katedre za poslovne strane jezike.