Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima

OBAVIJEST O NAČINU ODRŽAVANJA ISPITA NA DEKANSKOM ROKU 17.9.2020.

Na dekanskom roku ispiti će se na Katedri za poslovne strane jezike odvijati online. Zbog izvanrednih okolnosti, molim vas da redovito pratite daljnje obavijesti na mojoj i na stranici Fakulteta. Molim pažljivo proučitie sljedeće obavijesti vezane uz online ispite.

Sve upute odnose se i na studente prof Tee Glavaš pošto je ispitivač Mirna Linčir Lumezi.


Način odvijanja online ispita

Za svaki pojedini kolegij za dekanski rok kreiran je Google Classroom na koji se trebate prijaviti ako se nalazite na ispitnoj listi Mirne Linčir Lumezi ili Tee Glavaš  U slučaju da imate dilema oko toga na čijoj ste ispitnoj listi, molim da kontaktirate tajnicu naše Katedre, Ivanku Dvoržak. Ako ste ušli u krivi classroom, molim da se sami iz njega odjavite. Classroomu je moguće pristupiti isključivo preko Vaše fakultetske email adrese. U Classroomima ćete primati sve daljnje obavijesti vezane uz izvođenje ispita.

Molim da se u Google Classroom registrirate  najkasnije 24 sata prije samog roka jer u suprotnom nećete moći pristupiti pisanju ispita. Poželjno je prijaviti se u classroom i ranije, kako biste proučili sve upute za ispit.

Pismeni ispiti će se odvijati u terminima koji su navedeni u rasporedu ispita za jesenski rok objavljenom na stranici Fakulteta, Za studente. Točan sat kad se trebate uključiti bit će objavljen dan prije ispita, u Google Classroomu kreiranom za svaki pojedini rok. 


Kodovi Google Classrooma za dekanski rok 17.9.2020.

POSLOVNI ENGLESKI 1 - SVEUČILIŠNI STUDIJ - KOD upsu5gp
 

POSLOVNI ENGLESKI 2 i BUSINESS ENGLISH 2 (BDIB) - SVEUČILIŠNI STUDIJ - KOD sqxvxla
 


ENGLESKI U POSLOVANJU 1 - studenti Mirne Linčir Lumezi i Tee Glavaš - KOD l4tn4od
 
ENGLESKI U POSLOVANJU 2 - studenti Mirne Linčir Lumezi i Tee Glavaš - KOD 7czuath
 

ENGLESKI U POSLOVANJU 3 RIF - STRUČNI STUDIJ - STUDENTI MIRNE LINČIR LUMEZI - KOD bqmey44
 


Ocjene ostvarene na rokovima unosit će se u ISVU. Do daljnjega se ocjene ne unose u indekse. Pratite obavijesti na ovoj stranici kako biste pravodobno doznali eventualne promjene vezane uz unos ocjena.

U slučaju da imate kakvih pitanja, molim da ih šaljete mailom a ne preko chata u Google Classroomu.

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI IDU NA 4. POLAGANJE
Pismeni dio ispita odvija se zajedno sa svim ostalim studentima (pratite objave u G Classroomu za svoj kolegij). Usmeni ispit pred komisijom se u pravilu odvija dan nakon pismenog ispita, a obavijest o točnom terminu i link trebali bi Vam biti vidljivi na studomatu na dan pismenog ispita.

KODOVI ZA ULAZAK NA MATERIJALE ZA KOLEGIJE NA GOOGLE CLASSROOMU ZA STUDENTE PROŠLIH GENERACIJA

Poslovni engleski 1 (sveučilišni) – mlmmgcp
Poslovnie engleski 2 (sveučilišni) - ya4n5hd
Engleski u poslovanju 1 (stručni) – ahkgabu
Engleski u poslovanju 2 (stručni) – tqdrlhz
Engleski u poslovanju 3 – RIF (stručni) - fjfq6c6

Ovo su kodovi za pristup Google Classroomu za materijale korištene u nastavi Mirne Linčir Lumezi. Ovo NISU kodovi za classroome unutar kojih će biti objavljivane informacije za ispite u rokovima i preko kojih će se pristupati ispitima. 


OBAVIJEST STUDENTIMA STRUČNOG STUDIJA VEZANA ZA NASTAVU (NE ISPIT) KOLEGIJA ENGLESKI U POSLOVANJU 1, NASTAVNIK dr.sc. TEA GLAVAŠ
Obavještavam studente da će sve informacije vezane uz održavanje online nastave biti objavljenje u Google Classroomu prof Glavaš. Pristupni kod je owivpje
a classroomu možete pristupiti isključivo svojom mail adresom koju ste dobili na EFZG. Molim sve studente da se što prije prijave kako bi pravodobno dobili sve informacije te da preko grupa koje imate obavijestite o tome i svoje ostale kolege. Za sve ostale informacije možete se obratiti i mailom na tglavas@net.efzg.hr


OBAVIJEST ZA STUDENTE STRUČNOG STUDIJA - ENGLESKI U POSLOVANJU 3, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Zbog epidemije korona virusa nastava će se umjesto na fakultetu odvijati online. Sve informacije o tome uskoro će biti objavljene na vašem novom Google Classroomu, kod fjfq6c6
Molim vas da se čim prije registrirate kako bismo mogli djelotvornije komunicirati te da ostale kolege o tome obavijestite preko društvenih mreža.

 
OBAVIJEST ZA STUDENTE ENGLESKOG U POSLOVANU 1 (STRUČNI STUDIJ)
Nastavu izvodi dr.sc. Tea Glavaš. Ispitivač je Mirna Linčir Lumezi.

OBAVIJESTI ZA STUDENTE KOJI PRISTUPAJU ISPITU NA REDOVNOM ROKU U PREDAVAONICAMA

Svi redovni studenti koji žele pristupiti završnom pismenom ispitu moraju imati potpis prije ulaska u dvoranu.
Studenti koji idu na pismeni ispit dužni su provjeriti kod kojeg su profesora na ispitnoj listi.

OPĆE OBAVIJESTI STUDENTIMA
 
Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu, što znači da trebaju pohađati 70% nastave u semestru. Kolokviju mogu pristupiti svi studenti koji redovito izvršavaju obveze zadane na početku semestra (redoviti dolasci na nastavu, aktivno sudjelovanje na nastavi, rad na grupnim i individualnim zadacima, pravovremena predaja zadaća itd.).

U slučaju odsustva s nastave zbog opravdanog razloga (bolest ili sudjelovanje na sportskom natjecanju i sl.), liječničku ispričnicu ili drugu vjerodostojnu potvrdu o razlogu izbivanja treba predati nastavniku u prvom tjednu nakon satova s kojih ste izostali. Kasnije dostavljene ispričnice neće se uvažiti.

Izvanredni studenti sveučilišnog studija koji iz opravdanog razloga (posao, prebivalište u drugome gradu i sl.) nisu u mogućnosti pohađati nastavu dužni su o tome obavijestiti nastavnika u prva dva tjedna nastave te se pravovremeno informirati o nastavnim obvezama u upisanom kolegiju, idealno dolaskom na konzultacije ili e-mailom. Sve informacije o sadržaju pojedinih kolegija te nastavnim obavezama u upisanom kolegiju studenti mogu naći u uvodnim prezentacijama dostupnim na službenoj stranici nastavnika te na službenim stranicama Katedre za poslovne strane jezike.