Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima

Konzultacije Ankica Švob

asvob1@net.efzg.hr

petak  9:45  - 11:45   kabinet 8 (prizemlje lijevo)  EFZG  i  mailom u navedeno vrijeme


Demonstrator  Julia Schwaiberger

jschwaibe@net.efzg.hr 

konzultacije    utorak  10:00 - 12:00   za sada online Aktualne informacije vezane uz početak nastave u akademskoj godini 2020. / 2021. nalaze se u pripadajućoj Google Classroom grupi kojoj studenti pristupaju koristeći:  1.  službenu email adresu i   2. pristupni kod.

Kodovi za Classroom grupu u akademskoj godini 2020./2021. :
 
Poslovni njemčki I (obavezni predmet, zimski semestar  2020./ 2021.)      ak3bxxd

Osnove poslovnog njemačkog I  (izborni predmet, zimski semestar 2020. / 2021.)    3txraoy

Poslovni njemački  III  (izborni predmet, zimski semestar 2020. / 2021.)    3sbmvyh 


Molim studente da se prijave u svoje classroom grupe. Na jesenskom ispitnom roku od 17. 9. ispiti iz svih njemačkih kolegija održavaju se ONLINE.

Studenti koji su prijavili ispitni rok 17. 9.  priključuju se Classroom grupi u kojoj se nalaze upute o pristupanju i polaganju online ispita.

Kod za Classroom grupu online ispitnih rokova:             jhifp3c

Svi studenti koji izlaze na online ispite, dužni su se priključiti Classroom grupi barem 24 sata prije početka ispita.


Kodovi Classroom grupa za online nastavu iz kolegija POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU I:

 

grupa: STRUČNI 1_2_1 RED LJ-RAU

izvođač: Mirna Petanjek

ispitivač: Mirna Petanjek

CLASSROOM: ezy3xhv


___________________________________________________________________________________________

grupa: STRUČNI 1_1_1 RED A-F

izvođač: Jasminka Pernjek, vanjska suradnica

ispitivač: Ankica Švob

CLASSROOM: luwfa37

___________________________________________________________________________________________

grupa: STRUČNI 1_2_2 RED RAV-Ž

izvođač: Martina Blažić, vanjska suradnica

ispitivač: Ankica Švob

CLASSROOM: jfuhe3l


___________________________________________________________________________________________

grupa: STRUČNI 1_3_1 IZV A-L

izvođač: Martina Blažić, vanjska suradnica

ispitivač: Ankica Švob

CLASSROOM: xuapgmj

___________________________________________________________________________________________

grupa: STRUČNI 1_1_2 RED G-L

izvođač: Ivana Matić, vanjska suradnica

ispitivač: Mirna Petanjek

CLASSROOM: 4vw3dl2

 

Profesorice Blažić, Matić, Pernjek, Petanjek i Švob vam stoje na raspolaganju preko Classrooma, putem službenih mailova i u vrijeme online konzultacija.

Profesorice Švob, Matić, Pernjek i ja smo na raspolaganju preko Classrooma i putem naših službenih mailova. 

Konuzultacije se obavljaju u starim terminima i to putem maila i službenog telefon 098 271 507(Ankica Švob) u vrijeme konzultacija.
 


Elektronski priručnik za Početni njemački u poslovanju I nalazi se na sljedećem linku:

 
http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/KID/Prirucnik%20e%20izdanje.pdfPrilikom promjene grupe potrebno je napisati molbu. Obrazac se nalazi na stranicama fakulteta ili se može podići u studentskoj referadi. Ispunjen obrazac mora se potpisati i to u vrijeme konzultacija kabinet 8 EFZG i nakon toga predati tajnici Ivanki Dvoržak. 


Ocjene se ne čuvaju pa se na drugom roku piše ispitni test koji obuhvaća cjelokupno gradivo kolegija.


IZVANREDNI STUDENTI
 
KOJI SU UPISALI POSLOVNI NJEMAČKI I, POSLOVNI NJEMAČKI III KAO I OSNOVE POSLOVNOG NJEMAČKOG I, OBAVEZNI SU DOĆI NA KONZULTACIJE I  NASTAVU TE SE TAKO UPOZNATI S UVJETIMA ZA PRIJAVU I POLAGANJE ISPITA IZ TIH KOLEGIJA.


Na upis ocjena studenti su dužni doći osobno. OCJENE SE NE ČUVAJU.


Prije polaganja pismenog ispita studenti su dužni predočiti indeks.


STUDENTI KOJI IMAJU KOMISIJSKI ISPIT MORAJU PRISTUPITI PISMENOM ISPITU. SREDNJA OCJENA IZ KOLOKVIJA SE NA TOM ROKU NE MOŽE UPISATI!!! 

DAKLE, KOLOKVIJIMA  
NE MOGU PRISTUPITI STUDENTI KOJI SU VEĆ ODSLUŠALI PREDMET.                                         Demonstratorice

MATEA BANOVIĆ (Ankica Švob)

mbanovic1@net.efzg.hrLUCIJA MARKOČ (Mirna Petanjek)

lmarkoc@net.efzg.hr
 

STUDENTI PRVE GODINE KOJI POHAĐAJU KOLEGIJ POSLOVNI NJEMAČKI I TREBAJU NA PRVO PREDAVANJE DONIJETI UDŽBENIK:

Čičin-Šain Buljan, Kosanović, Štampalija "Poslovni njemački 1", Zagreb 2013. (siva knjiga sa žutim naslovom)

Knjiga se može posuditi u knjižnici Fakulteta.