Faculty of Economics & Business - Zagreb

CV

Ime: Zrinka 
Prezime: Lovretin Golubić
Datum rođenja: 11.09.1986.  
Mjesto rođenja: Zagreb 
Sadašnje zvanje: Asistentica 
Katedra: Katedra za ekonomiku poduzeća 

Telefon: 01-238 3122 
E-mail: zlovretin@efzg.hr 

OBRAZOVANJE 
• Ekonomski fakultet Zagreb, diplomski studij, mag.oec., smjer Financije (2009. – 2010.) 
- Diplomski rad: Utjecaj promjene državnog kreditnog rejtinga na međunarodne tokove kapitala zemalja u razvoju, lipanj 2010.; mentor prof.dr.sc. Silvije Orsag 
• Ekonomski fakultet Zagreb, preddiplomski studij, univ.bacc.oec., smjer Financije (2005.  2009.) 
• Opća gimnazija Jastrebarsko, Jastrebarsko (2001.  2005.) 

RADNO ISKUSTVO 
• Ekonomski fakultet Zagreb, Katedra za ekonomiku poduzeća, Asistent, svibanj 2017.   
• INA  INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Sektor Riznice, Služba izvora financiranja i upravljanja INA portfeljemStručnjak za izvore financiranja, Zagreb, Hrvatska, siječanj 2015. – travanj 2017. 
• INA  INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Sektor Riznice, Služba izvora financiranja, Vodeći specijalist za izvore financiranja, Zagreb, Hrvatska, prosinac 2012. – prosinac 2014. 
• INA  INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Sektor Riznice, Služba izvora financiranja i upravljanja rizicima, Mlađi referent za ekonomske poslove, Zagreb, Hrvatska, rujan 2010. – studeni 2012. 
• Hrvatska Narodna Banka, Sektor za planiranje, kontroling i računovodstvo (Direkcija računovodstva) i Sektor za istraživanja i statistiku (Direkcija za financijsku stabilnost), stručna praksa, Zagreb, Hrvatska, rujan – listopad 2009. 
• Demonstrator na Ekonomskom fakultetu Zagreb 
- Katedra za ekonomiku poduzeća, kolegij Poslovne financije (2007./2010.) 
- Katedra za statistiku, kolegij Statistika (2006./2010.) 

POZNAVANJE JEZIKA 
• Engleski – napredno poznavanje jezika u govoru i pismu 
• Njemački – osnovne komunikacijske vještine  

NAGRADE I PRIZNANJA 
• Stipendija Republike Hrvatske za uspješne studente 2009./2010.
• Stipendija Republike Hrvatske za uspješne studente 2008./2009.
• Stipendija Republike Hrvatske za uspješne studente 2007./2008.
• Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh i postignute rezultate, ak.god. 2007./2008. 
• Stipendija Republike Hrvatske za uspješne studente 2006./2007.  
• Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh i postignute rezultate, ak.god. 2006./2007. 

KONFERENCIJE
• Annual Syndicated Loans CEE Conference, Beč, studeni 2016.
• International Petroleum Week 2016, London, veljača 2016.
• Annual Syndicated Loans CEE Conference, Beč, studeni 2015.
• Annual Syndicated Loans CEE Conference, Beč, studeni 2012.