Faculty of Economics & Business - Zagreb
Faculty

Courses

Courses taught in Croatian Language:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
(Bachelor Degree Studies)​

Poslovna statistika
Statistika