Faculty of Economics & Business - Zagreb

Courses

Courses taught in Croatian Language:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
(Bachelor Degree Studies)​

Analiza vremenskih nizova i prognoziranje
Modeliranje financijskih serija
Poslovna statistika
Statistika

Preddiplomski stručni studij
(Associate Degree Programme)

Uvod u gospodarsku statistiku

Poslijediplomski specijalistički studij Financijske institucije i tržišta​
(Graduate Professional Studies Financial Institutions and Markets)​

Kvantitativne metode u financijama

Poslijediplomski specijalistički studij Međunarodna ekonomija i financije​
(Graduate Professional Studies International Economics and Finance)​

Kvantitativne metode u ekonomskoj analizi

Poslijediplomski specijalistički studij Operacijska istraživanja i optimizacija​
(Graduate Professional Studies Operational Research and Optimisation)​

Primijenjena ekonometrija

Poslijediplomski specijalistički studij Osiguranje i reosiguranje​
(Graduate Professional Studies Insurance and Reinsurance)​

Kvantitativne metode i modeli procjene i vrednovanje rizika

Poslijediplomski specijalistički studij Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje
(Graduate Professional Studies Statistical Methods for Economic Analysis and Forecasting)​

Ekonometrijske metode i modeli
Metode analize vremenskih serija i prognoziranje
Modeli i metode analize financijskih serija

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz Ekonomije i Poslovne ekonomije
(Doctoral Study Programme Economics and Business Economics)​

Osnove ekonometrije