Alen Stojanović, PhD

Back to Department
Alen Stojanović, PhD
Name and surname
Alen Stojanović
Room
101
Office Hours
  • Monday: 17:00 - 18:00
Biography
Prof.dr.sc. Alen Stojanović zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za financije od 1994. godine. Magistarski rad obranio je 1996., a doktorsku disertaciju 2001. godine. 2017. godine izabran je u zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije, na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu na više kolegija integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija. Osim toga, do sada je izvodio nastavu iz različitih financijskih disciplina i na više poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, i na poslijediplomskim studijima na Ekonomskim fakultetima u Rijeci, Puli, Splitu i Sarajevu. Nositelj je kolegija “Financijske institucije i tržišta”, “Modeli financiranja posebnih namjena” i “Suvremena financijska tržišta” Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije. Od akademske godine 2016./2017. voditelj je Poslijediplomskog specijalističkog studija “Financijske institucije i tržišta” na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. Osim toga, nositelj/sunositelj je i devet kolegija u okviru različitih poslijediplomskih specijalističkih studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Također, nositelj/sunositelj je i kolegija “Europska financijska tržišta”, kao i kolegija “Izabrane teme poslovnog upravljanja” na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomije i Poslovne ekonomije, kao i kolegija “Suvremeni financijski sustavi” na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomija i globalna sigurnost Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  U nekoliko navrata stručno se usavršavao u SAD-u (University of Kentucky, Lexington i Wharton School of Business, Philadelphija). Sudjelovao je na više desetaka međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Autor/koautor je 2 uredničke knjige, 1 znanstvene monografije, 50-tak znanstvenih i više desetaka stručnih i ostalih radova. Od 2007. do 2014. godine bio je voditelj znanstvenoistraživačkog projekta “Modeli tržišnog financiranja namjena od javnog interesa”. Do sada je bio mentor, kao i član povjerenstva za ocjenu i obranu, više uspješno obranjenih doktorskih disertacija, znanstvenih magistarskih radova i specijalističkih poslijediplomskih radova. U 2006. godini dobitnik je nagrade “Mijo Mirković” za iznimni znanstveni doprinos za rad na znanstvenoj knjizi “Novac, bankarstvo i financijska tržišta”.

CV-Europass-HRV
CV-Europass-ENG