Rector's Award

RECTOR'S AWARD WINNERS OF 2020/2021

 

CategorySocial sciences

Winners and title of thesis/project: 

  1. Vita Grozdanić, Kristina Ivančić - Mogućnosti financiranja šteta uzrokovanih rizikom potresa, trenutno stanje u Republici Hrvatskoj i modeli unaprjeđenja
  2. Petra Blažeković - Utjecaj percepcije korisnosti GDPR-a i zabrinutosti za privatnost na namjeru online kupovine kod mladih potrošača
  3. Maja Kelava, Lana Lebo, Lucija Hodak, Petra Merle, Gabrijela Rošić, Tomislav Matić, Danijel Šotola, Tomislav Vlajčić, Kristina Đurđević, Jelena Pletikapa, Bruno Galić, Magdalena Lujić, Sara Stojić - Student magazine Turistički laboratorij
  4. Babić Hrvojka,Bićanić Marko,Buzjak Dijana,Grgurić Luka,Kovačević Klara,Punda Nikola,Šimunić Sara, Šola Lucija, Vrbanec Dorotea Project Marketing Madness 2021


CategoryInterdisciplinary sciences

Winners and title:
  1. Adrian Poznić, Vladimir Antun Posavec, Hrvoje Puklavec, Ante Radeljić, Ivan Noršić, Ivana Kos, Ian Vragović, Matea Bošnjak, Saša Stipić (FEB Zagreb) and Ante Batistić (Faculty of Humanities and Social Sciences) - Project "Glas studenta"


CategoryTechnical sciences

Winners and title: 
  1. Ivana Kuliš (Faculty of Electrical Engineering and Computing), Ivana Vučur (FEB Zagreb) i Barbara Buljan (Faculty of Electrical Engineering and Computing) - FrontEd