Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.     

 

Obvezni kolegiji
(treba položiti 9 od 9)
Nositelj (i) Broj sati Bodovi
Korporativno upravljanje prof. dr. sc. Darko Tipurić
 
30 6
Marketinško upravljanje prof. dr.sc. Tihomir Vranešević
izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić
30 6
Međunarodno poslovanje prof. dr. sc. Božo Matić
prof. dr. sc. Marina Dabić
30 6
Tržišna istraživanja prof. dr. sc. Tihomir Vranešević
izv. prof. dr.sc. Miroslav Mandić
30 6
Analiza financijskiih izvještaja prof. dr. sc. Lajoš Žager 30 6
Financijske institucije i tržišta prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
prof. dr. sc. Alen Stojanović
30 6
Upravljanje ljudskim potencijalima prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić 30 6
Financijski menadžment prof. dr. sc. Silvije Orsag
prof. dr. sc. Lidija Dedi
prof.dr.sc. Danijela Miloš Sprčić
30 6
Poslovna strategija prof. dr. sc. Darko Tipurić 30 6
Ukupno bodova: 54
 
Izborni kolegiji (treba položiti 5 od 16) Nositelj (i) Broj sati Bodovi
Organizacijsko dizajniranje i ponašanje
poduzeća
prof. dr. sc. Lovorka Galetić
prof. dr. sc. Marijan Cingula
20 4
Poslovna etika i društvena odgovornost
poduzeća
prof.dr. sc. Mislav Ante Omazić 20 4
Pravni okviri međunarodnog poslovanja prof. dr. sc. Hana Horak 20 4
Informatički menadžment prof. dr. sc. Velimir Srića 20 4
Terminsko trgovanje prof. dr. sc. Tonći Lazibat 20 4
Poslovno pregovaranje prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin 20 4
Odlučivanje prof. dr. sc. Darko Tipurić 20 4
Strategija marketinga prof. dr. sc. Jurica Pavičić 20 4
Međunarodni marketing prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen 20 4
Upravljanje markama (brand management) prof. dr. sc. Tihomir Vranešević
izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić
20 4
Menadžment profitnih centara prof. dr. sc. Vinko Belak 20 4
Međunarodni financijski menadžment prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 20 4
Kvantitativne metode u poslovnom upravljanju prof.dr.sc. Mirjana Čižmešija
prof. dr. sc. Zrinka Lukač
20 4
Strateško upravljanje rizicima prof.dr.sc. Danijela Miloš Sprčić
prof.dr.sc. Theo Vermaelen
20 4
Strateški operacijski menadžment prof. dr. sc. Jasna Prester 20 4
Digitalna transformacija poslovanja prof. dr. sc. Mario Spremić 20 4
Ukupno bodova za 5 položenih kolegija 20
       
PISANI RAD (obavezan)     Bodovi
Analiza slučaja /seminarski rad     4
       
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD     12
       
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU 90

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Osnove poslovnog upravljanja prof. dr. sc. Darko Tipurić
Računovodstvo za poslovno upravljanje
prof.dr.sc. Katarina Žager
prof. dr. sc. Danimir Gulin 
prof.dr.sc. Boris Tušek
 
Makroekonomija
prof. dr. sc. Jurica Šimurina
 
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić