Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Mentorstva za seminarske, završne i diplomske radove

Mentorstva za seminarske, završne i diplomske radove na preddiplomskom i diplomskom studiju

Poštovani kolegice i kolege,

ako želite pisati rad pod mojim mentorstvom trebate imati na umu sljedeće:

1. Tema rada treba biti iz područja osnove marketinga/marketingaupravljanja marketingom, marketinga u kulturi i umjetnosti ili mobilnog marketinga.

2. Studenti koje žele pisati rad iz navedenog područja trebaju doći na moje konzultacije zbog dogovora (koje su objavljene na web stranici i Oglasnoj ploči), odnosno najaviti se putem e-maila za dogovor o online konzultacijama.

3. Preduvjeti za mentorstvo su; 
a) položen kolegij "Marketing" ili "Osnove marketinga" s najmanje ocjenom dobar (3) i/ili
b) položen kolegij "Upravljanje marketingom" s najmanje ocjenom dobar (3).

4. Rokovi za:
- prijave za seminarski rad u ak. god. 2019./2020. su zatvorene zbog velikog broja primljenih prijava.
- prijave za diplomski rad u ak. god. 2019./2020. su otvorene.


5. Student koji dolazi na konzultacije u vezi molbe za mentorstvo treba imati sa sobom indentifikacijsku ispravu.

6. Prije dolaska/javljanja za online konzultacije potrebno je obavezno pročitati:

7. Studentima se preporučuje: pohađanje Knjižničnih tečajeva

8. Studenti u postupku pisanja rada trebaju konzultirati Upute za citiranje stanica knjižnice

VAŽNO: Sve vrste pisanih radova potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku (na e-mail), a po potrebi u papirnoj verziji. Radovi se prije čitanja podvrgavaju provjeri izvornosti pomoću softvera TurnitIn.

Za sva ostala pitanja, stojim Vam na raspolaganju u vrijeme konzultacija i putem e-maila.

Dr. sc. Tanja Komarac