Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

JESENSKI ISPITNI ROKOVI 2020.:

jesenski ispitni rok iz svih kolegija kojima sam nositelj odvija se online putem videokonferencijske platforme Google Meet. Poveznica za pristup ispitu i probnom ispitu, prijavljenim studentima bit će dostavljen mailom.

Ispit se u zadanom vremenu popunjava elektronski, putem Google obrazca. Pitanja su esejskog tipa, gdje je uz teoriju važno poznavati i njezinu praktičnu primjenu, te biti u stanju prepoznati i riješiti zadanu problemsku situaciju.

Za vrijeme ispita student je dužan cijelo vrijeme imati upaljenu video kameru koja pokazuje njegovo lice i gornji dio tijela. Nastavnik zadržava pravo usmene provjere znanja u roku 24 sata nakon pisanog ispita.


O rezultatima ispita studenti se obavještavaju putem  e-maila (net.efzg.hr). Upis prolaznih ocjena bit će održan u dogovoru s nastavnikom. 


Obvezna ispitna literatura za kolegije: Profesionalna prodaja i pregovaranje, Osobna prodaja i pregovaranje,  Vještine prodaje i pregovaranja je udžbenik:

Tomašević Lišanin, M., Kadić-Maglajlić, S., Drašković, N. (2019): Principi prodaje i pregovaranja, Zagreb: EFZG (poglavlja od 1-12)

Knjiga u e-obliku dostupna je tekućoj generaciji studenata putem Classrooma, tiskani primjerci putem Biblioteke EFZG, a kupiti ju za osobne potrebe možete i na Sriptarnici fakulteta