Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za upis na studij 2018./2019.

Natječaj za upis na studij 2018./2019.

EKONOMSKI  FAKULTET  SVEUČILIŠTA  U  ZAGREBU

 
raspisuje
 
 NATJEČAJ
 
za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije te poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i poslovna ekonomija i poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i globalna sigurnost u akademskoj 2018./2019. godini

A. POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI:
 
• EKONOMIKA EUROPSKE UNIJE •
• FINANCIJSKA ANALIZA •
• FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA •
• FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, REVIZIJA I ANALIZA •
• INFORMATIČKI MENADŽMENT •
• MARKETINŠKI MENADŽMENT •
• MEĐUNARODNA EKONOMIJA I FINANCIJE •
• MENADŽMENT PRODAJE •
• MENADŽMENT TURIZMA •
• ORGANIZACIJA I MENADŽMENT •
• OSIGURANJE I REOSIGURANJE • 
• POSLOVNO UPRAVLJANJE - MBA •
• PRAVNI I GOSPODARSKI OKVIR POSLOVANJA U EUROPSKOJ UNIJI•
• RAČUNOVODSTVO I POREZI •
• STATISTIČKE METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE I PROGNOZIRANJE • 
• STRATEGIJA I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE •
• UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO I INTERNA REVIZIJA •
• UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA •
• UPRAVLJANJE IZVOZOM •
• UPRAVLJANJE KVALITETOM •
 
Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij:
  1. Završen  predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili završen bolonjski sveučilišni diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova.
  2. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora.
  3. Poznavanje jednog stranog jezika.
 
Obrazac prijave nalazi se na  http://www.efzg.hr/default.aspx?id=22447
 
Prijave se zaprimaju do 31. listopada 2018. godine.
 
 
B. POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ

EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA
 
Voditeljica studija: prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen 
 
Uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij:

1. Završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije ili drugi preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili
završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti.
2. Prosjek ocjena 4,0 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora.
3. Poznavanje engleskog jezika.
Prilikom upisa na studij osobi koja nije završila preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije, na prijedlog Vijeća doktorskoga studija, Odbor za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij utvrdit će ispite razlike koji se moraju položiti.

 

Obrazac prijave nalazi se na  http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=22377

 
Prijave se zaprimaju do 28. rujna 2018. godine.
Planirani početak nastave na studiju je 12. studenoga 2018. godine. 
 
 
C. POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ 
EKONOMIJA I GLOBALNA SIGURNOST
 
Voditelj studija: prof. dr. sc. Tonći Lazibat
 
Uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij:

1. Završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije ili drugi preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili
završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti.
2. Prosjek ocjena 4,0 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora.
3. Poznavanje engleskog jezika.
Prilikom upisa na studij osobi koja nije završila preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije, na prijedlog Vijeća doktorskoga studija, Odbor za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij utvrdit će ispite razlike koji se moraju položiti.

 
Obrazac prijave nalazi se na : http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=25724

Prijave se zaprimaju do 31. listopada 2018. godine.

           
Prijavi je potrebno priložiti:
1. Diplomu (ovjerenu kopiju)
2. Prijepis ocjena
3. Preporuke (ako je prosjek niži)
4. Domovnicu – izvornik ili ovjerena kopija (ne starija od šest mjeseci)
5. Izvadak iz matice rođenih – izvornik ili ovjerena kopija (ne stariji od šest mjeseci)
6. Životopis
7. Odluka organizacije o plaćanju (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
8. Kandidat koji dodiplomski sveučilišni ili prediplomski i diplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
 

Prijave slati na adresu:
 
         Sveučilište u Zagrebu
         Ekonomski fakultet-Zagreb
   Referada za poslijediplomske studije
Trg J.F.Kennedyja 6, Zagreb
 
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije na navedenoj adresi odnosno na: 
 
e-mail: mpelko@efzg.hr ili kmalesevic@efzg.hr 
telefon: 01/238 -3218; 238-3219; 238-3288
 
web stranici poslijediplomskih specijalističkih studija:
 http://www.efzg.unizg.hr/studiji-29719/poslijediplomski-specijalisticki-studiji/22359
web stranici poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija
Ekonomija i poslovna ekonomija:
http://www.efzg.unizg.hr/studiji-29719/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-ekonomije-i-poslovne-ekonomije/22360
 
web stranici poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija
Ekonomija i globalna sigurnost:
http://www.efzg.unizg.hr/studiji-29719/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-ekonomija-i-globalna-sigurnost/25705