Nominacije za ljetne škole

Neka sveučilišta traže da matična institucija  nominira studente kako bi se mogli prijaviti/sudjelovati na ljetnoj školi.

ŠTO JE POTREBNO ZA NOMINACIJU:
Studenti Ekonomskog fakulteta u Zagrebu ukoliko žele biti nominirani, trebaju se javiti Uredu za međunarodnu suradnju putem e-maila  ums@efzg.hr ili doći osobno u Ured u uredovno vrijeme (prizemlje, Soba 1) pa će biti nominirani. Također trebaju dostaviti:
1. ime i prezime 
2. JMBAG
3. e-mail adresa studenta
4. godina studija i ime studijskog programa
5. točno ime ljetne škole
(na engleskom jeziku ili na jeziku na kojem će se škola odvijati)
6. kontakt sveučilišta/fakulteta na koji se EFZG treba javiti kako bi se studenta  nominiralo (najčešće se radi o koordinatoru ljetne škole)

Nakon što Ured dobije potvrdu o nominaciji, student će biti obavješten.

Uputa: neka sveučilišta imaju kvote, stoga ako se traži nominacija matične institucije, uputno je što prije zatražiti nominaciju/ prijaviti se.