Obrane diplomskih radova

Akademska godina 2018./2019.
Obrana diplomskog rada na temu „Strategija diferencijacije u funkciji izgradnje održive konkurentske prednosti“ održat će se u ponedjeljak, 20. siječnja 2020. u 12.00 sati u kabinetu A006 pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Darko Tipurić (mentor), prof. dr. sc. Marijan Cingula i izv. prof. dr. sc. Domagoj Hruška. 

Obrana diplomskog rada na temu „Doprinos fleksibilnih radnih aranžmana postizanju ravnoteže privatnog i poslovnog života“ održat će se u srijedu, 25. rujna 2019. u 15.30 u dvorani 55. pred povjerenstvom u sastavu doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentorica), prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić i izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus. 

Obrana diplomskog rada  na temu „Povezanost zadovoljstva na poslu i opće sreće“ održat će se u srijedu, 25. rujna 2019. u 15.00 u dvorani 55. pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentorica), izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Maja Klindžić.

Obrana diplomskog rada na temu „Povezanost fleksibilnih radnih aranžmana i zadovoljstva zaposlenika na radu“ pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. N. Pološki Vokić (mentorica), izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. M. Klindžić, održat će se u srijedu, 25. rujna 2019. godine u 14.30 u dvorani 55

Obrana diplomskog rada na temu „Participacija zaposlenika u troškovima fleksibilnih programa pogodnosti za zaposlenike“ održat će se u srijedu, 25. rujna 2019. u 12.30 u dvorani 33 pred povjerenstvom u sastavu doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentorica), prof. dr. sc. Lovorka Galetić, prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić.

Obrana diplomskog rada na temu „Čimbenici odanosti organizaciji generacije Y“ održat će se u utorak, 24.9.2019. u 13.00 u dvorani 54. pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. N. Pološki Vokić (mentorica), doc. dr. sc. A. Aleksić i doc. dr. sc. M. Klindžić.

Obrana diplomskog rada na temu „Povezanost zadovoljstva pogodnostima za zaposlenike i radne angažiranosti“ pred Povjerenstvom u sastavu doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentorica), prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (član) i doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje (član) održat će se u utorak, 24. rujna 2019. godine u 12.30 u dvorani 54.

Obrana diplomskog rada na temu „Promjene u obavljanju marketinških aktivnosti u organizacijama temeljem uvođenja Opće uredbe o zaštiti podataka“ održat će se u petak, 20. rujna 2019. godine u 12.00 u dvorani 36. pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare (mentor), izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Ana Aleksić.

Obrana diplomskog rada na temu „Povezanost elemenata sustava nagrađivanja i zadovoljstva poslom za generaciju X i generaciju Y“ pred Povjerenstvom u sastavu doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentorica), prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (član) i doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje (član) održat će se u ponedjeljak, 16. rujna 2019. godine u 13.30 u dvorani 55.

Obrana diplomskog rada na temu „Povezanost opće životne sreće i radne uspješnosti zaposlenika“ pred Povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentorica), izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus (član) i doc. dr. sc. Maja Klindžić (član) održat će se u ponedjeljak, 16. rujna 2019. godine u 13.00 u dvorani 55.

Obrana diplomskog rada  na temu „ Povezanost zadovoljstva poslom i organizacijske odanosti medicinskih sestara“ održat će se u ponedjeljak, 16. rujna 2019. godine u 12.30 u dvorani 55. pred Povjerenstvom u sastavu: doc.dr. sc. Maja Klindžić (mentorica), prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić, doc. dr. sc. Šime Smolić.

Obrana diplomskog na temu „ Važnost menadžerskih vještina voditelja projekta kod pripreme i provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova“ održat će se u ponedjeljak, 16. rujna 2019. godine u 12.00 u dvorani 55. pred Povjerenstvom u sastavu: doc.dr. sc. Maja Klindžić (mentorica), prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić, izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić.

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Povezanost zadovoljstva strategijama materijalnog motiviranja i angažiranosti zaposlenika u djelatnosti trgovine na veliko", održat će se u utorak 2.7.2019. godine u dvorani 33 s početkom u 16:00 sati. Povjerenstvo za obranu: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić (član), doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje (član).  

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Analiza organizacijske strukture i poslovnih procesa industrije pića", održat će se u ponedjeljak 29.04.2019. godine u kabinetu A405  s početkom u 13:30 sati. Povjerenstvo za obranu:  izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus (mentor), doc. dr. sc. Ana Aleksić, doc. dr. sc. Maja Klindžić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Dizajn posla osoba s invaliditetom", održat će se u srijedu 03.04.2019. godine u dvorani 54 s početkom u 15:30 sati. Povjerenstvo za obranu:  izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus (mentor), izv. prof. dr. sc. Domagoj Hruška, doc. dr. sc. Maja Klindžić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Upravljanje kvalitetom u visokom obrazovanju iz perspektive pružatelja usluga", održat će se u 15.05.2019. godine u kabinetu A401 s početkom u 12:30 sati. Povjerenstvo za obranu: prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus, doc. dr. sc. Ana Aleksić.
 
Obrana diplomskog rada pod nazivom "Oblikovanje modela ukupne nagrade za generaciju X i Milenijsku generaciju zaposlenika", održat će se u srijedu 27.02.2019. godine u dvorani 54 s početkom u 14:30 sati. Povjerenstvo za obranu: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić (član), doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje.

Obrana diplomskog rada na temu "Prisutnost umjetne inteligencije u bankama na hrvatskom tržištu" održat će se 04. prosinca 2018. u 12:00 sati u kabinetu A401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Ana Aleksić.

Obrana diplomskog rada na temu "Primjena alata operacijskog menadžmenta u maloprodaji" održat će se 29. studenoga 2018. u 11:45 sati u dvorani 55. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Ana Aleksić.

Obrana diplomskog rada na temu "Prakse poticanja produktivnosti u maloprodaji" održat će se 24. listopada 2018. u 16:00 sati u dvorani 32. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Ana Aleksić.

Akademska godina 2017./2018.

Obrana diplomskog rada na temu „Resursi kao osnova strategije internacionalizacije hrvatskih poduzeća“ održat će se u petak, 28. rujna 2018. godine u 12.00 h u dv 4 pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Ivana Kovač (mentorica), prof. dr. sc. Darko Tipurić, izv. prof. dr. sc. Najla Podrug.

Obrana diplomskog rada na temu „Razvijenost i primjena menadžerskih vještina kod voditelja obrazovnih institucija“ održat će se u srijedu, 26. rujna 2018. godine u 9.30 u dvorani 31. pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Maja Klindžić  (mentorica), prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić, izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

Obrana diplomskog rada na temu „Učenje i razvoj kao aspekt nematerijalnog motiviranja generacije Y“ održat će se u srijedu, 26. rujna 2018. godine u 10.00 u dvorani 31. pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Maja Klindžić  (mentorica), prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić, izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić
 
Obrana diplomskog rada na temu „Stavovi generacija X i Y o grupnim poticajnim sustavima nagrađivanja“ održat će se u srijedu, 26. rujna 2018. godine u 10.30 u dvorani 31. pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Maja Klindžić  (mentorica), prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić, doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje.

Obrana diplomskog rada na temu „Nematerijalno motiviranje generacije Y“ održat će se u srijedu, 26.09.2018. u 9.00 u dvorani 31. pred Povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentorica), doc. dr. sc. Maja Klindžić i doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje.

Obrana diplomskog rada na temu „Pozitivni i negativni učinci rada od kuće“ održat će se u utorak, 24. rujna 2018. godine u 9.00 u dvorani 55. pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentorica), izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Ana Aleksić.

Obrana diplomskog rada na temu "Komparativna analiza preferencija generacije Y prema beneficijama u Hrvatskoj i Njemačkoj" održat će se u ponedjeljak, 24.09.2018, u 13.00 sati u dvorani 14. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić, doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje.

Obrana diplomskog rada na temu "Preferencije prema različitim oblicima beneficija s obzirom na spol" održat će se u srijedu, 19.09.2018, u 16.00 sati u dvorani 33. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić, doc. dr. sc. Tanja Slišković.

Obrana diplomskog rada na temu "Povezanost osobina ličnosti s načinom i stilom pregovaranja" održat će se u utorak, 18.09.2018, u 12.00 sati u dvorani 32. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić, izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić.

Obrana diplomskog rada na temu "Ulaganje u obrazovanje zaposlenika kao temelj razvoja male organizacije" održat će se u ponedjeljak, 17.09.2018, u 15.30 sati u dvorani 33. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Marijan Cingula, izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus.

Obrana diplomskog rada na temu "Važnost interpersonalnih vještina za motivaciju privremenih zaposlenika" održat će se u utorak, 11.09.2018, u 13.45 sati u dvorani 54. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić, izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić.

Obrana diplomskog rada na temu "Motivacijski čimbenici pri odabiru studentskih poslova" održat će se u četvrtak, 06.09.2018, u 16.00 sati u dvorani 33. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić, izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić.

Obrana diplomskog rada na temu „Specifičnosti nagrađivanja i motiviranja policijskih službenika“ održat će se 09.07.2018. godine u 12.30 sati u dvorani 54 pred povjerenstvom u sastavu doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus.

Obrana diplomskog rada na temu „Uloga beneficija u poticanju angažiranosti zaposlenika u zrakoplovnom poduzeću“ održat će se 26.06.2018. godine u 14.30 sati u dvorani 33 pred povjerenstvom u sastavu doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić, doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje.

Obrana diplomskog rada na temu „Exploring young people’s attitudes towards gender pay gap in Croatia“ održat će se 26.06.2018. godine u 14.00 sati u dvorani 33 pred povjerenstvom u sastavu doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić, doc. dr. sc. Tanja Slišković.

Obrana diplomskog rada na temu „Prikaz osnovnih statističkih indikatora demografije poslovnih subjekata za zemlje Europske unije“ održat će se 13.06.2018. godine u 11.00 sati u kabinetu B 514 pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Ksenija Dumičić (mentor), doc. dr. sc. Maja Klindžić, doc. dr. sc. Ivana Marić.

Obrana diplomskog rada na temu „Verbalna i neverbalna komunikacija kandidata na selekcijskom intervjuu“ održat će se 24.04.2018. godine u 9.00 u dvorani 55. pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. N. Pološki Vokić (mentor), izv. prof. dr. sc. J. Prester, doc. dr. sc. M. Klindžić.

Obrana diplomskog rada na temu "Politike poduzeća u ophođenju s nezadovoljnim klijentima" održat će se 16. travnja 2018. u 15:00 sati u kabinetu A401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Ana Aleksić.

Obrana diplomskog rada na temu "Analiza društvene odgovornosti medija u Republici Hrvatskoj" održat će se 12. ožujka 2017. u 13:30 sati u dvorani 54. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (mentor), doc. dr. sc. Miroslav Mandić i doc. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov.

Obrana diplomskog rada na temu "Važnost ekonomije dijeljenja u suvremenom društvu" održat će se 12. ožujka 2017. u 13:00 sati u dvorani 54. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (mentor), izv. prof. dr. sc. Sanda Rašić i doc. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov.

Obrana diplomskog rada  na temu "Strah od javnog govora kao nedostatak komunikacijskih vještina" održat će se 14. veljače 2017. u 09:30 sati u dvorani 54. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić i izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić.

Obrana diplomskog rada pod nazivom „Ocjenjivanje radne uspješnosti u industriji informacijske i komunikacijske tehnologije“ održat će se u srijedu, 20.12.2017. u 15:45 sati u dvorani 55. pred Povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. L. Galetić (mentorica), doc. dr. sc. B. Jaković i doc. dr. sc. M. Klindžić.

Akademska godina 2016./2017.

Obrana diplomskog rada na temu "Povezanost zadovoljstva plaćom i angažiranosti zdravstvenih djelatnika" održat će se 28. rujna 2017. u 14:00 sati u dvorani 51. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić i doc. dr. sc. Šime Smolić.

Obrana diplomskog rada  na temu "Uloga čekanja u percipiranoj kvaliteti zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj" odražt će se 28. rujna 2017. u 12:30 sati u kabinetu A401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Šime Smolić

Obrana diplomskog rada  na temu "Specifičnosti prezentacijskih vještina generacije Y" održat će se 25. rujna 2017. u 12:30 sati u dvorani 32. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić i izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić.

Obrana diplomskog rada  pod nazivom „Preferencije generacije Y prilikom pribavljanja i selekcije“ održat će se u ponedjeljak, 25.09.2017. u 12.00 sati u dvorani 32. pred Povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. N. Pološki Vokić (mentorica), doc. dr. sc. T. Hernaus i doc. dr. sc. M. Klindžić.

Obrana diplomskog rada na temu "Razvoj start-up poduzetničke  kulture na primjeru križevačkog poduzetničkog inkubatora" održat će se 25. rujna 2017. u 09:30 sati u kabinetu A405. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Tomislav Hernaus (mentor), prof. dr. sc. Marijan Cingula  i doc. dr. sc. M. Klindžić.

Obrana diplomskog rada  na temu "Preferencije milenijske generacije pojedinih vrsta beneficija“ održat će se 20. rujna 2017. u 9:00 sati u dvorani 55. Povjerenstvo: prof. dr. sc. N. Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. T. Hernaus i doc. dr. sc. M. Klindžić.
 
Obrana diplomskog rada na temu "Povezanost percepcije pravednosti sustava nagrađivanja i zadovoljstva poslom" održat će se 20. rujna 2017. u 12:30 sati u dvorani 33. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i doc. dr. sc. Tomislav Hernaus.

Obrana diplomskog rada na temu "Povezanost organizacijske kulture i sustava nagrađivanja" održat će se 13. rujna 2017. u 14:30 sati u dvorani 32. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i doc. dr. sc. Davor Filipović.

Obrana diplomskog rada  na temu "Posljedice kršenja psihološkog ugovora između zaposlenika i poslodavca" održat će se 11. rujna 2017. u 13:00 u dvorani 55. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), izv. prof. dr. sc. Jasna Prester, doc. dr. sc. Ana Aleksić

Obrana diplomskog rada na temu "Mogućnosti uključivanja zaposlenika starije životne dobi na tržište rada u svrhu rasterećenja mirovinskog sustava " održat će se 11. srpnja 2017. u 14:00 sati u dvorani 32. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i doc. dr. sc. Ivan Čipin

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Upravljanje ljudskim potencijalima kao čimbenik DOP-a" održat će se u 11. srpnja 2017. u 13:30 sati u dvorani 32. POvjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (mentor), doc. dr. sc. Maja Klindžić i doc. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov

The defence of the diploma thesis under the title „Differences in Work Expectations of Generation Y and Generation Z“ is going to be on Monday, 03.07.2017. at 15.00 in room 54 with the following defence commetee: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Maja Klindžić.

Obrana diplomskog rada na temu „Preferencije beneficija različitih generacija zaposlenika“ održat će se 03.07.2017. u 15.30 u dvorani 54. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Maja Klindžić.

Obrana diplomskog rada na temu „Povezanost između zadovoljstva zaposlenika sustavom motiviranja i nagrađivanja i angažiranosti na radu“ održat će se u ponedjeljak, 03.07.2017. u 16.00 u dvorani 54. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Maja Klindžić.

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Strateška uloga nadzornog odbora u dioničkim društvima u Republici Hrvatskoj" održat će se 26. lipnja 2017. u 09:00 sati. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Darko Tipurić (mentor), doc. dr. sc. Domagoj Hruška i doc. dr. sc. Maja Daraboš Longin
Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Obilježja i potencijalne aktivnosti upravljanja generacijom Z" održat će se 08. svibnja 2017. u 14:30 sati u dvorani 32. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Maja Klindžić

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Uloga i značaj različitih vrsta beneficija s obzirom na dob i spol zaposlenika" održat će se 13. veljače 2017. u 14:30 sati u dvorani 31. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Upravljanje prometnim sustavom županije" održat će se 23. studenog 2016. u 12:00 sati u kabinetu 207. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Vladimir Čavrak (mentor), doc. dr. sc. Najla Podrug i doc. dr. sc. Domagoj Hruška 

Akademska godina 2015/2016

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Specifičnosti motiviranja i nagrađivanja prodajnog osoblja u djelatnosti trgovine na veliko" održat će se 27. rujna 2016. u 11:30 sati u dvorani 32. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Povezanost osobina ličnosti i preferencija prema različitim oblicima materijalnog nagrađivanja i nematerijalnog motiviranja " održat će se 27. rujna 2016. u 11:00 sati u dvorani 32. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Stavovi pripadnika generacije Y prema grupnim poticajnim sustavima nagrađivanja" održat će se 27. rujna 2016. u 10:30 sati u dvorani 32. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić.
 
Obrana diplomskog rada pod nazivom "Strah od javnog govora kao nedostatak komunikacijskih vještina menadžera“ održat će se 26. rujna 2016. u 14:30 sati u dvorani 54. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i doc. dr. sc. Maja Klindžić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Generacija Y – generacija motivirana različitostima“ održat će se 26. rujna 2016. u 14:00 sati u dvorani 54. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i doc. dr. sc. Maja Klindžić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Važnost obiteljski-osviještenih politika pri zapošljavanju i zadržavanju zaposlenika" održat će se 26. rujna 2016. u 12:00 sati u dvorani 33. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Maja Klindžić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Uloga radne okoline u motivaciji privremenih zaposlenika " održat će se 26. rujna 2016. u 10:30 sati u dvorani 32. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i doc. dr. sc. Tomislav Hernaus.

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Proces nabave u građevinskoj industriji " održat će se 26. rujna 2016. u 14:00 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Proizvodnja, upravljanje zalihama i skladištenje u lancu dobave " održat će se 26. rujna 2016. u 14:20 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Kvaliteta usluga i odnos s potrošačima kao glavni izvor poboljšanja usluga" održat će se 26. rujna 2016. u 14:40 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada pod nazivom " Problemi u implementaciji potpunog upravljanja kvalitetom i lean proizvodnje" održat će se 26. rujna 2016. u 15:00 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada  pod nazivom " Specifičnosti operativnog poslovanja u kongresnom turizm " održat će se 26. rujna 2016. u 15:20 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada pod nazivom " Lean sustav proizvodnje" održat će se 26. rujna 2016. u 15:40 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Konkurentnost i kvaliteta usluga u zdravstvu" održat će se 26. rujna 2016. u 16:00 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Uloga čekanja u percipiranoj kvaliteti usluge u bankarskom sektoru" održat će se 26. rujna 2016. u 16:20 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Modeli analize i unaprijeđenja kvalitete lanca nabave u proizvodnom poduzeću " održat će se 26. rujna 2016. u 16:40 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Repovi čekanja u uslužnim djelatnostima " održat će se 26. rujna 2016. u 17:00 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Determinante kvalitete usluga te unaprjeđenje usluga uslužnih poduzeća" održat će se 26. rujna 2016. u 17:20 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug
 
Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Povezanost potpunog upravljanja kvalitetom i uspješnosti uslužnih poduzeća" održat će se 26. rujna 2016. u 17:40 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Povezanost visine kompenzacija vrhovnih menadžera s uspješnosti poslovanja poduzeća" održat će se 21. rujna 2016. u 13:10 sati u dvorani 32. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje.
 
Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Analiza mogućnosti uvođenja programa fleksibilnih beneficija u hrvatska poduzeća" održat će se 21. rujna 2016. u 13:35 sati u dvorani 32. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje.

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Preferencije pripadnika generacije Y spram relacijskih i transakcijskih aspekata nagrađivanja" održat će se 14. rujna 2016. u 12:30 sati u dvorani 32. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Utjecaj financijske krize 2007. godine na regulatorne okvire korporativnog upravljanja u svijetu" održat će se  13. rujna 2016. u 09:00 sati u kabinetu A006.Povjerenstvo: prof. dr. sc. Darko Tipurić (mentor), doc. dr. sc. Jakša Krišto i doc. dr. sc. Domagoj Hruška

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Korupcija - prepreka društveno odgovornom poslovanju" održat će se 12. rujna 2016. u 13:30 sati u dvorani 54. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (mentor), doc. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov, doc. dr. sc. Tanja Slišković

Obrana diplomskog rada  pod nazivom " Povezanost kvalitete usluge i uspješnosti poslovanja poduzeća" održat će se 11. srpnja 2016. u 10:30 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomiislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Upravljanje generacijom Y" održat će se 13. srpnja 2016. u 08:30 sati u dvorani 54. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. Maja Klindžić, doc. dr. sc. Maja Daraboš Longin

Obrana diplomskog rada pod nazivom „Uloga ljudskih potencijala pri ekspatrijaciji zaposlenika“ održat će se 20. lipnja 2016. u 09:40 sati u dvorani 55. Povjerenstvo:  prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. Maja Klindžić i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada  pod nazivom „Uloga marke poslodavca u privlačenju i zadržavanju zaposlenika“ održat će se 20 lipnja 2016. u 09:20 sati u dvorani 55. Povjerenstvo:  prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Maja Klindžić

Obrana diplomskog rada pod nazivom „Čimbenici motivacije u ranoj fazi karijere – usporedba stavova mladih u Republici Hrvatskoj s najrazvijenijim zemljama Europske unije“ održat će se 20 lipnja 2016. u 09:00 sati u dvorani 55. Povjerenstvo:  prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. Maja Klindžić i doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje  

Obrana diplomskog rada pod nazivom " Utjecaj emocionalne inteligencije poslužitelja na lojalnost primatelja usluge" održat će se 28. lipnja 2016. u 10:30 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), izv. prof. dr. sc. MIslav Ante Omazić i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Mogućnost implementacije TQM u uslugama" održat će se 30. svibnja 2016. u 09:30 u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Uloga internog obrazovanja u razvoju zaposlenika" održat će se 07. ožujka 2016. u 12:00 sati u dvorani 55. Povjerenstvo:  prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i dr. sc. Ana Aleksić 

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Istinitost stereotipa o generaciji Y za članove generacije Y u Hrvatskoj" održat će se 22. veljače 2016. u 13:30 sati u dvorani 55. Povjerenstvo:  prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i dr. sc. Ana Aleksić 

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Tržište rada i problem fleksigurnosti u EU" održat će se 03. veljače 2016. u 12:30 sati u dvorani 13. Povjerenstvo: dr.sc. Marin Strmota (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Analiza korporativnog upravljanja u hrvatskom bankarskom sektoru“ održat će se 22. prosinca 2015. u 13:30 sati u kabinetu A9. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Domagoj Hruška (mentor), prof. dr. sc. Darko Tipurić i dr. sc. Jakša Krišto

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Kvaliteta u uslužnim djelatnostima i utjecaj na zadovoljstvo i ponašanje potrošača" održat će se 24. studenog 2015. u 14:00 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i doc. dr. sc. Najla Podrug

Akademska godina 2014/2015

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Prilagođavanje platne strukture poslovnoj strategiji poduzeća" održat će se 30. rujna 2015. u 11:20 sati u dvorani 51. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Lovorka Galetić (mentor), dr. sc. Maja Klindžić i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Prijedlog unapređenja sustava nagrađivanja na temelju ocjene radne uspješnosti u sportskoj kladionici" održat će se 30. rujna u 10:00 sati u dvorani 51. Povjerenstvo: dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i dr. sc. Ivana Načinović Braje

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Specifičnosti motiviranja i nagrađivanja zaposlenika prodaje u industriji osiguranja" održat će se 30. rujna u 09:30 sati u dvorani 51. Povjerenstvo: dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i dr. sc. Jakša Krišto

Obrana diplomskog rada  pod nazivom "Nagrađivanje zaposlenika u bankarskom sektoru Republike Hrvatske" održat ce se 30. rujna u 09:00 sati u dvorani 51. Povjerenstvo: dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i dr. sc. Ana Ivanišević Hernaus

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Važnost kvalitetnog selekcijskog procesa za suvremene organizacije" održat će se 29. rujna 2015 u 15:00 sati u dvorani 53. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i dr. sc. Ana Aleksić 

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Planiranje ljudskih potencijala u vrijeme financijske krize" održat će se u 29. rujna 2015. u 14:30 sati u dvorani 53. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), prof. dr. sc. Alka Obadić i doc. dr. sc. Tomislav Hernaus

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Analiza odnosa matice i ovisnog društva u korporativnom upravljanju u Hrvatskoj“ održat će se 29. rujna 2015. u 12:00 sati u dvorani 54. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Domagoj Hruška (mentor), prof. dr. sc. Darko Tipurić i dr. sc. Maja Daraboš

Obrana diplomskog rada  pod nazivom„Uloga volontiranja u razvoju menadžerskih kompetencija" održat će se 29. rujna 2015. u 10.30 sati u dvorani 52. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i doc. dr. sc. Ivana Marić

Obrana diplomskog rada pod nazivom „Povezanost potpunog upravljanja kvalitetom (TQM) i menadžmenta ljudskih potencijala" održat će se u 29. rujna 2015. u 10:00 sati u dvorani 52. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), izv. prof. dr. sc. Jasna Prester i doc. dr. sc. Tomislav Hernaus

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Uloga sustava nagrađivanja u odnosu kreativnosti i inovativnosti zaposlenika" održat će se 29. rujna u 09:30 sati u dvorani 51. Povjerenstvo: dr. sc. Maja Klindžić (mentor),  prof. dr. sc. Lovorka Galetić i izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

Obrana diplomskog rada pod nazivom„Uloga reputacije poslodavca u zadržavanju talenata" održat će se u 28. rujna 2015. u 15.30 sati u dvorani 52. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič i dr. sc. Maja Klindžić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Mjerenje percipirane kvalitete i učestalosti korištenja suvremene samoposlužne tehnologije iz perspektive eksternih korisnika" održat će se 28. rujna 2015. u 15:00 sati u kabinetu A 401. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i doc. dr. sc. Najla Podrug

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Uloga i kompetencije odjela za ljudske potencijale u hrvatskim i slovenskim poduzećima“ održat će se u 28. rujna 2015. u 15:00 sati u dvorani 52. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i dr. sc. Maja Klindžić

Obrana diplomskog rada pod nazivom„Uloga suvremenih funkcija upravljanja ljudskim potencijalima u organiziranom kriminalu" održat će se u 28. rujna 2015. u 14.30 sati u dvorani 52. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i dr. sc. Maja Klindžić

Obrana diplomskog rada nazivom "Analiza organizacijske strukture i poslovnih procesa drvne industrije" održat će se 28. rujna 2015. u 14:00 sati u kabinetu A 405. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Tomislav Hernaus (mentor), izv. prof. dr. sc. Jasna Prester i dr. sc. Ana Aleksić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Analiza stilova vodstva u djelatnosti veleprodaje lijekova" održat će se 28. rujna 2015. u 14:00 sati u kabinetu A 402. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Vinko Belak (mentor), doc. dr. sc. Domagoj Hruška i doc. dr. sc. Ivana Marić

Obrana diplomskog rada pod nazivom „DRUŠTVENA ODGOVORNOST PODUZEĆA U TURISTIČKOJ DJELATNOSTI“ kodržat će se 28. rujna 2015. u 14:00 sati u dvorani 22. Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (mentor), doc. dr. sc. Kristina Bučar i dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov 

Obrana diplomskog rada pod nazivom„Diskriminacija osoba s invaliditetom prilikom zapošljavanja" održat će se u 28. rujna 2015. u 13.30 sati u dvorani 52. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i dr. sc. Ana Aleksić

Obrana diplomskog rada pod nazivom„Obilježja žrtava mobinga" održat će se 28. rujna 2015. u 13.00 sati u dvorani 52. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i dr. sc. Ana Aleksić

Obrana diplomskog rada nazivom "Stvaranje agilne organizacije" održat će se 28. rujna 2015. u 11:30 sati u kabinetu A 405. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Tomislav Hernaus (mentor), dr. sc. Ana Aleksić i dr. sc. Maja Daraboš

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Upravljanje kupovinom u trgovačkim ulicama" održat će se 23. rujna 2015. u 14:00 sati u dvorani 54. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Sanda Renko (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i doc. dr. sc. Ivana Marić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Utjecaj sustava praćenja radne uspješnosti na motivaciju za rad" održat ce se 23. rujna u 11:00 sati u dvorani 32. Povjerenstvo: dr. sc. Maja Klindžić (mentorica), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Uloga korporativnog sveučilišta u razvoju intelektualnog kapitala i talenata u organizaciji“ održat će se 21. rujna 2015. u 12:00 sati u dvorani 51. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), prof. dr. sc. Vinko Belak i dr. sc. Maja Klindžić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Profitni centri u proizvodnom poduzeću“ održat će se 21. rujna 2015. u 15:30 sati u kabinetu A 402. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Vinko Belak (mentor), izv. prof. dr.sc. Jasna Prester i doc. dr. sc. Ivana Marić 

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Uloga samorazvoja u zapošljivosti mladih“ održat će se 21. rujna 2015. u 15:30 sati u dvorani 51. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i dr. sc. Maja Klindžić 

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Strategije osvajanja novih tržišta za valstite proizvode" održat će se 21. rujna 2015. u 13:00 sati u kabinetu A 402. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Vinko Belak (mentor), prof. dr.sc. Darko Tipurić i dr. sc. Ana Aleksić 

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Poslovanje i organizacijska struktura u uvjetima monopola“ održat će se 17. rujna 2015. u 11:00 sati u kabinetu 511-B. Povjerenstvo: dr. sc. Fran Galetić (mentor), dr.sc. Davor Filipović (sumentor) i dr. sc. Ana Aleksić 

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Uspješnost menadžmenta na oligopolističkom tržištu mobilne telefonije u Republici Hrvatskoj“ održat će se 15. rujna 2015. u 11:00 sati u kabinetu 511-B. Povjerenstvo: dr. sc. Fran Galetić (mentor), dr. sc. Ana Aleksić i dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Korištenje društvenih mreža u obavljanju aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima“ održat će se 07. rujna 2015. u 11:30 sati u dvorani 52. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), dr. sc. Ana Aleksić i dr. sc. Maja Klindžić 

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Razlozi nejednakog položaja žena na tržištu rada" održat će se 21. srpnja 2015. u 11:30 sati u dvorani 54. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), prof. dr. sc. Alka Obadić i dr. sc. Maja Klindžić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Motiviranje generacije Y s obzirom na demografska obilježja" održat će se 20. srpnja 2015. u 15:00 sati u dvorani 55. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. Tomislav Hernaus i dr. sc. Ana Aleksić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Uloga timova u radu projektne organizacije" održat će se 20. srpnja 2015. u 09:00 sati u dvorani 55. Povjerenstvo: dr. sc. Ana Aleksić (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Angažiranost mladih u osiguravanju vlastite zapošljivosti" održat će se 16. srpnja 2015. u 09:00 sati u dvorani 55. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i dr. sc. Maja Klindžić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Čimbenici motivacije i strategije nagrađivanja različitih razina menadžmenta" održat će se 15. srpnja 2015. u 10:00 sati u dvorani 53. Povjerenstvo: dr. sc. Maja Klindžić (mentor), prof. dr. sc. Lovorka Galetić i dr. sc. Ivana Načinović Braje

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Uloga teorija crta ličnosti u suvremenom pristupu vodstvu" održat će se 13. srpnja 2015. u 09:30 sati u dvorani 34. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Domagoj Hruška (mentor), prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić i izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Diskriminacija žena kao uzročnik stresa na radu" održat će se 07. srpnja 2015. u 15:15 sati u dvorani 55. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i dr. sc. Maja Klindžić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Važnost usklađenosti osobnih i organizacijskih ciljeva za uspjeh suvremenih organizacija" održat će se 29. lipnja 2015. u 11:30 sati u kabinetu A9. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Domagoj Hruška (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i dr. sc. Ana Aleksić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Stilovi vodstva i njihova uloga u etičnom poslovonom komuniciranju" održat će se 29. lipnja 2015. u 11:30 sati u kabinetu A9. Povjerenstvo: doc. dr. sc. Domagoj Hruška (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i dr. sc. Tanja Slišković 

Obrana diplomskog pod nazivom "Perspektive i mogućnosti nagrađivanja menadžera u uvjetima krize" održat će se 02. lipnja 2015. u 10:00 sati u dvorani 38. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Lovorka Galetić (mentor), dr. sc. Maja Klindžić i dr. sc. Ivana Načinović Braje.

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Posebnosti i ključne karakteristike japanskog menadžmenta" održat će se 07. travnja 2015. u 13:00 sati u kabinetu A 402. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Vinko Belak (mentor), doc. dr. sc. Najla Podrug i dr. sc. Ana Aleksić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Motivacija za timski rad" održat će se 20. veljače 2015. u 10:00 sati u dvorani 55. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić i dr. sc. Ana Aleksić

Obrana diplomskog rada pod nazivom "Uloga menadžmenta ljudskih potencijala pri pripajanju poduzeća" održat će se 02. veljače 2015. u 11:00 sati u dvorani 55. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić (mentor), doc. dr. sc. Najla Podrug i doc. dr. sc. Davor Filipović

Obrana diplomskog rada pod nazivom "NAČINI I PROBLEMI PRI DELEGIRANJU U VELIKIM PODUZEĆIMA" održat će se 18. studenog 2014. u 12:00 sati u kabinetu 400. Povjerenstvo: prof. dr. sc. Vinko Belak (mentor), doc. dr. sc. Najla Podrug i dr. sc. Ana Aleksić