Obavijesti i događanja

15.05.2020. Tijekom roka prijave tema diplomskih radova u svibnju i lipnju (za studente Diplomskog studija i studente Integriranog studija)  studenti trebaju prijavu teme e-mailom poslati tajnici katedre, gospođi Ružici Papić (rpapic@efzg.hr). Prijava se šalje u jedinstvenom MS Word dokumentu (NE razdvajati pojedine dijelove prijave, primjerice, posebno izjavu o akademskoj čestitosti a posebno ostatak prijave). U prijavi trebaju biti elektronski potpisi studenta i mentora.


08.05.2020. održana je online radionica o pisanju prijave diplomskog rada na integriranom studiju, smjer Menadžment. Radionicu su vodile prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić i doc. dr. sc. Maja Klindžić.


15.03.2018. održat će se radionica o pisanju prijave diplomskog rada na Diplomskom studiju Menadžment. Radionica će se održati u terminu 16:30-18:00 u dvorani 19.


06.12.2017. Team building Diplomskog studija

Team building smjera Menadžment postaje tradicija - studenti su i ove godine proveli poslijepodne na više lokacija na kojima se odvijaju aktivnosti Adventa u Zagrebu.11.11.2017. Radionice za studente

Za studente diplomskog studija Menadžment u planu su dvije metodološke radionice:
  • radionica o pisanju prijave teme diplomskog rada (strukturiranje prijave)
  • radionica o pisanju diplomskog rada (provedba empirijskih istraživanja i analiza podataka)
Obje radionice će se održati početkom ljetnog semestra (kraj veljače ili početak ožujka).